Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Nesporná řízení II

Bez DPH: 500,00 Kč S DPH: 550,00 Kč
Autor:

Karel Svoboda

ISBN: 978-80-7400-606-7
Počet stran: 312
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI87
Datum vydání: 6.6.2016
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Druhý díl monografie se zabývá výkladem řízení ve věcech péče soudu o nezletilé (§ 466 až 491 ZŘS) a normami upravujícími předběžné opatření ve věcech ochrany před domácím násilím (§ 400 až 414 ZŘS) a předběžné opatření o prozatímní úpravě poměrů dítěte (§ 452 až 465 ZŘS).
Kniha se orientuje především na řešení praktických problémů. Doplňuje a prohlubuje výklad obsažený v „šedivém“ komentáři zákona o zvláštních řízeních soudních. Do textu je zakomponována nejnovější judikatura. Autor upozorňuje i na použitelná dřívější rozhodnutí.
Monografie je určena advokátům, soudcům a zaměstnancům veřejného sektoru, kteří se věnují problematice právních vztahů vznikajících v rámci rodiny a péče o dítě.
Třetí díl monografie bude věnován řízení ve věcech manželských a partnerských, ve věcech svéprávnosti a ve věcech opatrovnictví člověka.

Klíčová slova

nesporná řízení, péče o nezletilé, domácí násilí, úprava poměrů dítěte
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy