Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Nesporná řízení I

Bez DPH: 409,09 Kč S DPH: 450,00 Kč
Autor:

Karel Svoboda

ISBN: 978-80-7400-563-3
Počet stran: 296
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI83
Datum vydání: 25.3.2015
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Tzv. zvláštní řízení soudní zákonodárce nově upravil v jediném kodexu, a tím je oddělil od běžných civilních sporů. Nynější právní úprava si zasluhuje podrobnou praktickou i teoretickou analýzu. Proto vydáváme vícedílnou monografii, která nezůstane na povrchu a pokusí se o ucelený výklad problémů, které jsou spojeny s interpretací aktuálních norem upravujících tzv. nesporná řízení.
V knize se neomezujeme jen na procesní úpravu zvláštních řízení. Důsledně rozbíráme i jejich hmotněprávní podstatu a kriticky se vyrovnáváme s již existující a často protichůdnou komentářovou literaturou.
První díl monografie věnujeme proceduře přivolení k zásahu do integrity člověka, řízení ve věcech nezvěstnosti a smrti, nahrazení souhlasu zástupce advokátní komory s obsahem listiny, na niž se vztahuje povinnost mlčenlivosti, řízení o úschovách a řízení o umoření listin. Ostatními zvláštními soudními procedurami se budeme zabývat v následujícím dílu.

Klíčová slova

nesporná řízení, integrita člověka, nezvěstnost a smrt, úschovy, umoření listin
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy