Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Bez DPH: 263,64 Kč S DPH: 290,00 Kč
Autor:

Petr Coufalík

ISBN: 978-80-7400-763-7
Počet stran: 144
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI119
Datum vydání: 7.11.2019
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Publikace je první ucelenou prací u nás, která podrobně zkoumá stejnojmenný právní institut. Procesní legitimace uspokojivě vysvětluje situace, kdy v řízení vystupuje svým vlastním jménem osoba ohledně práva či povinnosti náležející jiné osobě. Pozornost je věnována zejména vysvětlení pojmu procesní legitimace, její povaze a zdrojům, postavení procesně legitimovaného a nositele práv a povinností, vztahu procesní legitimace a právní moci. Stran pozornosti nezůstaly ani konkrétní případy procesní legitimace, jako je například poddlužnická žaloba, postavení správců ohledně spravovaného majetku, postavení státního podniku aj. Publikace se rovněž zaměřuje na navrženou právní úpravu procesní legitimace ve věcném záměru civilního řádu soudního a tu podrobuje kritické analýze.
Vychází z dosavadních poznatků tuzemské právní vědy a judikatury, nezůstává však pouze u ní, když významně čerpá z názorů uveřejněných v rakouské, německé a švýcarské literatuře. Publikaci tak lze doporučit nejen těm, kteří si chtějí prohloubit své teoretické znalosti o procesní legitimaci, ale také všem právníkům v právní praxi (advokátům, soudcům a dalším).

Klíčová slova

procesní legitimace; civilní sporné řízení
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy