Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Procesněprávní vztah

Bez DPH: 354,55 Kč S DPH: 390,00 Kč
Autor:

Petr Coufalík

ISBN: 978-80-7400-786-6
Počet stran: 224
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI120
Datum vydání: 22.5.2020
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Předkládaná publikace je po velmi dlouhé době ucelenou monografií, která se dopodrobna zabývá koncepcí procesněprávního vztahu, s níž přišel O. Bülow před více jak 150 lety. Procesněprávní vztah je sice teoretickým konstruktem, avšak i v soudobé právní vědě a praxi má své náležité místo, kdy může napomoci hlouběji pochopit jednotlivé právní instituty a vyřešit též konkrétní problémy, s nimiž se lze při aplikaci procesního práva setkat. Publikace je primárně zaměřena na vysvětlení teoretických otázek souvisejících s koncepcí procesněprávního vztahu, kdy vychází z dosavadních poznatků tuzemské i zahraniční právní vědy a závěrů judikatury, nicméně nezůstává pouze u této otázky, kdy autor se snažil hledat co možná nejvíce praktických aspektů probírané koncepce, aby si na své přišli jak právní teoretici, tak i právníci v aplikační praxi (zejm. soudci a advokáti). Stranou pozornosti tak nezůstala velká řada zajímavých otázek, jakými jsou kupř. problematika subjektivní a objektivní kumulace nároků, předmět řízení a jeho odlišení, problematika dispoziční zásady, procesní břemena a procesní povinnosti, procesní nástupnictví a řada dalších. Vzhledem k tomu, že se v současnosti vede debata nad zveřejněným Věcným záměrem civilního řádu soudního, neušla ani tato oblast autorově pozornosti, stejně jako nedávné legislativní změny (např. § 96 odst. 6 OSŘ) či aktuální judikatura tuzemských soudů.

Klíčová slova

občanské procesní právo; procesněprávní vztah
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy