Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Nesporná řízení III

Bez DPH: 409,09 Kč S DPH: 450,00 Kč
Autor:

Karel Svoboda

ISBN: 978-80-7400-672-2
Počet stran: 272
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI59
Datum vydání: 5.10.2017
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Třetí díl monografie završuje trilogii věnovanou procedurám, které jsou upraveny v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Zaměřuje se na řízení o podpůrných opatřeních, o svéprávnosti, o opatrovnictví člověka a na procedury ve statutárních věcech manželských.
Kniha je orientována na řešení praktických problémů, jako je například aktuálně diskutovaná otázka, zda lze omezit svéprávnost člověka i v oblasti veřejného práva, jestli a za jakých podmínek je možné člověku ustanovit opatrovníka, aniž by zároveň došlo k omezení jeho svéprávnosti, jaký je vzájemný vztah podpůrných opatření a zda je lze navzájem kombinovat. Jde o první publikaci, která poskytuje ucelený výklad, jak má vypadat dokazování v řízení o rozvod manželství, včetně toho, do jaké míry má být aktivní soud a zda a do jaké míry v tomto řízení jsou účastníci řízení o rozvod zatíženi břemenem tvrzení a prokazování.
Jedná se v českých poměrech o první prakticky ucelené dílo nekomentářového charakteru, které o tzv. nesporných procedurách pojednává nikoliv jen z pohledu hmotného nebo procesního práva, ale vnímá jejich zákonnou úpravu jako celek

Klíčová slova

svéprávnost, opatrovník, rozvod, podpůrná opatření, manželství
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy