Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Nařízení Řím II

Bez DPH: 900,00 Kč S DPH: 990,00 Kč
Autor:

Luboš Tichý

ISBN: 978-80-7400-716-3
Počet stran: 296
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: BK68
Datum vydání: 25.10.2018
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem
Tato publikace je na českém právnickém trhu poněkud ojedinělým úkazem. Jde o komentář k nařízení o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy (nařízení č. 864/2007 označované jako nařízení Řím II, dále „nařízení“). Především je tomu tak proto, že pokud je autoru známo, u nás bylo komentováno pouze jediné unijní nařízení.
Účelem komentáře je provést výklad komentovaných předpisů, a to nikoliv pouze pohledem jeho autora, nýbrž s přihlédnutím k celému kontextu, v němž nařízení Řím II existuje a vyvíjí se.
Jde o předpis, který vstoupil v účinnost před deseti lety, a názory nejen zahraniční literatury, ale i judikatury jsou početné. Úkolem autora tedy bylo především poučit se z těchto názorů, vzít je v úvahu a při výkladu na ně odkázat.
Znakem, který dodává předkládané publikaci určitou zvláštnost, je, že jde o komentář ke kolizněprávní úpravě. Takový komentář je potřebný zejména pro naši otevřenou ekonomiku a obecný globalizační trend, kdy je možné počítat se stále vzrůstajícím počtem mimo jiné i deliktních vztahů s cizím prvkem.
Kniha je určena všem těm, kteří se zabývají unijním právem či potřebují výklad nařízení pro své pracovní uplatnění.

Klíčová slova

mimosmluvní závazky, civilní delikty, škoda, odpovědnost za škodu, nekalá soutěž, práva duševního vlastnictví
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy