Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

GDPR. Hmotné a procesní aspekty prakticky

Bez DPH: 445,45 Kč S DPH: 490,00 Kč
Autor:

Ondřej Fiala, Jan Grepl, Ondřej Lichnovský  

ISBN: 978-80-7400-762-0
Počet stran: 264
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP153
Datum vydání: 7.11.2019
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Publikace má za cíl být průvodcem jakéhokoli subjektu nejenom v hmotném právu GDPR. Autoři ji člení do tří bloků, z nichž hlavní část tvoří hmotné právo GDPR. Druhou část věnují procesní úpravě, v níž pojednávají nejenom o „dvoukolovém“ řízení (nalézacím a přestupkovém) před Úřadem pro ochranu osobních údajů, ale též o soudním přezkumu, který je způsobem nalézání správného výkladu. Třetí část se věnuje ochraně osobnosti. Jednotlivec v roli subjektu údajů v knize nalezne nejenom popis svých práv, ale také úpravu ochrany osobnosti, jejíž GDPR je podmnožinou. Celá publikace pracuje s bohatou judikaturou soudů, která má pro aplikaci práva zásadní význam.
Publikace je určena všem subjektům bez rozdílu, především pak správcům a zpracovatelům, kteří v knize naleznou praktický výklad a vysvětlení mnoha svých práv a povinností.

Klíčová slova

GDPR, hmotné právo GDPR, ochrana osobních údajů, ochrana osobnosti, úprava ochrany osobnosti, správce GDPR, zpracovatel GDPR
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy