Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Komentář

Bez DPH: 2 172,73 Kč S DPH: 2 390,00 Kč
Autor:

Miroslav Uřičař, Vladan Rámiš a kol.

ISBN: 978-80-7400-815-3
Počet stran: 1416
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: EKZ178
Datum vydání: 9.12.2020
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nabylo účinnosti 25. 5. 2018. Při jeho aplikační praxi vyvstala řada problémů. Některými se zabývaly i orgány dozoru. Komentář přináší podrobný výklad se zohledněním zkušeností z prvních dvou let účinnosti GDPR, včetně relevantních výkladových stanovisek, rozhodnutí i publikovaných názorů Úřadu pro ochranu osobních údajů a také vodítek Evropského sboru pro ochranu osobních údajů. V relevantních případech zmiňuje i rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů a soudů vydaná podle předchozí právní úpravy, včetně vodítek a stanovisek předchozí Pracovní skupiny pro ochranu údajů zřízené podle článku 29.
Text zohledňuje i znění tzv. adaptačního zákona (č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů) a tzv. změnového zákona (zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů) a vychází také z aktuální verze návrhu nařízení o respektování soukromého života a ochrany osobních údajů v elektronických komunikacích – ePrivacy.
Komentář je určen především odborníkům v oblasti ochrany osobních údajů a také všem, kteří se s touto problematikou a souvisejícími právními otázkami, včetně závěrů judikatury, chtějí hlouběji seznámit. GDPR upravuje oblast, která se dotýká prakticky všech. Nejenže vymezuje práva fyzických osob – subjektů údajů, ale také ukládá povinnosti malým, středním i největším podnikatelům, nepodnikajícím organizacím a entitám, orgánům veřejné moci. Na rozdíl od předchozí právní úpravy je nařízením, tedy přímo aplikovatelným předpisem, a jde tedy o první právní normu s takto širokým dopadem na úrovni Evropské unie.

Kolektiv autorů

Vojtěch Bartoš, Drahomíra Brejchová, Vojtěch Dlouhý, Andrea Jarolímková, Ján Jaroš, Denisa Jindřichová, Liolias Alexandr, Klára Novotná, Richard Otevřel, Dušan Sedláček
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy