Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Promlčení a prekluze v soukromém právu

Bez DPH: 445,45 Kč S DPH: 490,00 Kč
Autor:

Daniel Weinhold

ISBN: 978-80-7400-576-3
Počet stran: 288
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP97
Datum vydání: 29.5.2015
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Přijetím nového občanského zákoníku došlo k proměně právní úpravy institutu promlčení a prekluze v českém soukromém právu, který je nově pojat. Předložená publikace navazující na předchozí monografii Promlčení a prekluze v obchodně závazkových vztazích reaguje především na sjednocení právní úpravy promlčení a prekluze do jednoho kodexu, který řeší původní dělení na občanský a obchodní zákoník. V této souvislosti byla přijata a současně změněna řada souvisejících právních předpisů. Přestože odpadly díky propojení obou kodexů mnohé interpretační potíže, nová právní úprava přináší další otázky v oblasti výkladu a aplikace v právní praxi. Publikace poskytuje velmi pečlivě zpracovaný návod vhodného přístupu zejména k těm vytypovaným ustanovením nového soukromého práva, jež mohou v praxi přivodit potíže, a to i díky ne vždy jasným a přesvědčivým formulacím či začleněním do systematiky předpisu. Monograficky zpracovaná publikace obsahuje i použitelnou judikaturu a právní literaturu, která výrazně přispěje k lepší orientaci právní praxe.

Klíčová slova

účel promlčení a prekluze, podstata institutů promlčení a prekluze, směnka a šek
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy