Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Trestní odpovědnost v územní samosprávě. Komentovaná soudní rozhodnutí

Bez DPH: 445,45 Kč S DPH: 490,00 Kč
Autor:

Púry, Martin Richter

ISBN: 978-80-7400-662-3
Počet stran: 200
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: EJ118
Datum vydání: 20.7.2017
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Jde o první a jedinou sbírku soudních rozhodnutí tohoto zaměření na českém trhu. Odborné i laické veřejnosti představuje celkem 57 rozhodnutí Nejvyššího soudu, která se týkají trestné činnosti související s územní samosprávou. Vedle stručného popisu skutkového stavu, z něhož rozhodnutí vycházejí, a právních závěrů v nich učiněných, autoři u každého případu zpracovali vývoj kauzy.
Unikátnost publikace nespočívá pouze ve vyhledání, shromáždění a zpracování předmětných soudních rozhodnutí, ale též v komentářích, které uvádějí mnohdy dosud nepublikovaná východiska a širší souvislosti pro úvahy o trestní odpovědnosti za činy spáchané při výkonu územní samosprávy. Autoři spojili své četné poznatky získané při postihu hospodářské a další trestné činnosti se zkušenostmi s praktickým chodem územní samosprávy a státní správy.
Publikace je nepostradatelnou pomůckou pro osoby vykonávající veřejné funkce v územní samosprávě a osoby v ní zaměstnané, ale též pro trestní soudce, státní zástupce a policisty řešící trestnou činnost spáchanou při výkonu územní samosprávy, stejně jako pro advokáty.

Klíčová slova

územní samospráva, odpovědnost, protiprávnost, trestní odpovědnost
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy