Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Využití neuronových sítí při komplexním hodnocení podniků

Bez DPH: 445,45 Kč S DPH: 490,00 Kč
Autor:

Vochozka, Jelínek, Váchal, Straková, Stehel

ISBN: 978-80-7400-642-5
Počet stran: 256
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: BEK77
Datum vydání: 26.1.2017
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Publikace se zabývá praktickým použitím neuronových sítí pro zpracování ekonomických dat. Mimo jiné v ní jsou podrobně popsány provedené modifikace tří známých typů neuronových sítí provedené s cílem zlepšit jejich využitelnost v dané oblasti. Jedná se o sítě ART2, Kohonenovy mapy a model vícevrstvého perceptronu. Kniha obsahuje značně rozsáhlou rešerši z tuzemských a zahraničních zdrojů z oblasti metod komplexního hodnocení podniků. Jsou analyzovány jejich přínosy a zápory a zejména jejich vypovídací schopnost a kvalita výstupů. V další části je uvedena historická reminiscence vývoje neuronových sítí se specifikací na otázku podnikové sféry. V této souvislosti se ukázala potřeba vymezit podnik jako organický systém, živý organismus s příslušnými subsystémy, což je základní atribut využití neuronových sítí v podnikové praxi. Výzkumné aktivity, využité v této publikaci, byly orientovány na modelování pomocí neuronových sítí. Deklarována jsou východiska pro modelování dat pomocí neuronových sítí, zpracování dat nástroji strojového určení včetně obecných zásad zpracování dat s vyústěním popisu postupu pro zpracování konkrétních dat. Po nastínění historického vývoje umělého neuronu prezentuje výsledky bádání o aplikaci neuronových sítí v ekonomické oblasti, komparuje různé typy neuronových sítí a navrhuje jejich optimalizaci. Úvahy autorů jsou přehledně demonstrovány v řadě originálních tabulek, grafů a obrázků. Ojedinělá příloha navíc systematicky shrnuje modely stávajících metod a umožňuje čtenáři rychlou orientaci v problematice.

Klíčová slova

neuron, neuronová síť, model, podnik
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy