Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Základní instituty shromažďovacího práva

Bez DPH: 354,55 Kč S DPH: 390,00 Kč
Autor:

Petr Černý

ISBN: 978-80-7400-821-4
Počet stran: 184
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI134
Datum vydání: 25.1.2021
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Publikace se zabývá některými dosud nezpracovanými instituty shromažďovacího práva podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Pozornost je soustředěna na pojem shromáždění, který je klíčovým pro určení právní regulace a rozsah ochrany poskytovaný shromáždění. Dále se práce věnuje pojmům svolavatel, účastník, pořadatel či podmínkám shromáždění stanovenými úřadem. Při komparaci s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a právní úpravou Německa, Rakouska a Slovenska byla zjištěna některá možná protiústavní ustanovení uvedeného zákona, například zákaz pořádání shromáždění zahraničními právnickými osobami či nedůvodné rozdíly v rozsahu pokut ukládaných právnickým a fyzickým osobám. Dále byla na základě komparace formulována i doporučení de lege ferenda.

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy