+420 733 734 348  beck@beck.cz

Základní instituty shromažďovacího práva

Monografie | 184 stran | vydáno 25. 01. 2021
Autor
Více Méně
  • 390 Kč

Skladem

Publikace se zabývá některými dosud nezpracovanými instituty shromažďovacího práva podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Pozornost je soustředěna na pojem shromáždění, který je klíčovým pro určení právní regulace a rozsah ochrany poskytovaný shromáždění. Dále se práce věnuje pojmům svolavatel, účastník, pořadatel či... Více

Související tituly

Více o titulu

Publikace se zabývá některými dosud nezpracovanými instituty shromažďovacího práva podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Pozornost je soustředěna na pojem shromáždění, který je klíčovým pro určení právní regulace a rozsah ochrany poskytovaný shromáždění. Dále se práce věnuje pojmům svolavatel, účastník, pořadatel či podmínkám shromáždění stanovenými úřadem. Při komparaci s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva a právní úpravou Německa, Rakouska a Slovenska byla zjištěna některá možná protiústavní ustanovení uvedeného zákona, například zákaz pořádání shromáždění zahraničními právnickými osobami či nedůvodné rozdíly v rozsahu pokut ukládaných právnickým a fyzickým osobám. Dále byla na základě komparace formulována i doporučení de lege ferenda.

Detaily

  • Objednací číslo: EPI134
  • ISBN: 978-80-7400-821-4
  • Vydání: 1.
  • Datum vydání: 25. 01. 2021
  • Typ publikace: Monografie
  • Počet stran: 184

Ke stažení