Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Zákon o mediaci. Komentář.

Bez DPH: 718,18 Kč S DPH: 790,00 Kč
Autor:

Doležalová, Hájková, Potočková, Štandera

ISBN: 978-80-7400-458-2
Počet stran: 368
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: BK6
Datum vydání: 18.6.2013
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


* publikace komentuje nový zákon o mediaci č. 202/2012 Sb., účinný od 1. 9. 2012, včetně prováděcí vyhlášky o zkouškách a odměně mediátora
* zaměřuje se na objasnění klíčových pojmů nového zákona ve všech jeho souvislostech
* objasňuje základní pilíře činnosti zapsaného mediátora a stěžejní momenty samotného mediačního procesu včetně uzavření mediační dohody
* rozebírá veškeré aspekty organizace mediace, zkoušek z mediace a dále též správní delikty zapsaných mediátorů/kárná provinění u advokátů – mediátorů
* je obohacena o řadu příloh reflektujících např. zahraniční trendy v odměňování mediátora, návodný popis mediačního procesu, vzorové smlouvy o provedení mediace a veškeré formuláře vyžadované pro styk s ministerstvem
* poskytuje dokonalý přehled o tomto relativně novém institutu, a to včetně zahraniční judikatury
* je určena nejen mediátorům, ale též soudcům, advokátům, podnikovým právníkům či vedení firem a veškeré laické veřejnosti
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy