Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Znalec a znalecký posudek v civilním řízení

Bez DPH: 409,09 Kč S DPH: 450,00 Kč
Autor:

Luboš Dörfl

ISBN: 978-80-7400-790-3
Počet stran: 232
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI114
Datum vydání: 29.6.2020
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek – znalecký posudek. Vzhledem ke změnám, které v právní úpravě znalectví nastanou od roku 2021, porovnává autor dosavadní právní úpravu znalectví se změnami, které přináší nový zákon o soudních znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Porozumění těmto vztahům v jejich souvislostech může hrát důležitou roli při nalézání dobré praxe při vypracování znaleckého posudku i při dokazování v civilním řízení, hodnocení znaleckého posudku soudem, nebo dokonce být námětem pro úvahy de lege ferenda v oblasti právní úpravy znalectví i procesních předpisů. Správné a efektivní využívání tohoto důkazního prostředku má přímý vliv na rychlost a hospodárnost soudního řízení, a proto je problematika optimálního nastavení znalecké činnosti v současné době vysoce aktuální.


Z recenzního posudku JUDr. Martina Mikysky, advokáta a soudního znalce v Malé Skále, uveřejněném v Bulletinu advokacie č. 10/2020:


„Všem kolegům a kolegyním z advokacie vřele doporučuji věnovat necelých 500 Kč („nekup to“) jako investici do vlastního vzdělávání v oblasti, kterou bych mohl označit souhrnně jako znalecké právo. Již osoba autora dává záruky obsahově zajímavého, komplexního, pečlivého a přesného zpracovaní odborné problematiky čtivým a současně srozumitelným způsobem.“


Celou recenzi si můžete přečíst na našem BLOGU.

Klíčová slova

znalec, znalecký posudek, dokazování v civilním řízení
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy