+420 733 734 348  beck@beck.cz

Zákon o znalcích. Komentář

Komentáře | 440 stran | vydáno 23. 04. 2021
Více Méně
  • 1 190 Kč

Skladem

Vydáním této knihy jsme společně s tiskárnou FINIDR zasadili jeden nový strom.

Komentář k zákonu o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech je zpracován týmem autorů, jejichž odbornost zaručuje komplexní právně-teoretický i praktický přístup ke zpracování klíčových témat zákona, jenž mění pravidla pro přístup ke znalecké činnosti, jejího výkonu i odpovědnosti z této činnosti vyplývající. Obsahuje... Více

Související tituly

Více o titulu

Komentář k zákonu o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech je zpracován týmem autorů, jejichž odbornost zaručuje komplexní právně-teoretický i praktický přístup ke zpracování klíčových témat zákona, jenž mění pravidla pro přístup ke znalecké činnosti, jejího výkonu i odpovědnosti z této činnosti vyplývající.
Obsahuje například popis podmínek pro zápis znalců a dalších znaleckých subjektů do příslušných seznamů, procesního postupu Ministerstva spravedlnosti v řízení ve věcech znalců či v řízení o přestupku znalce, rozbor práv i povinností znalců i výklad všech typů jejich právní odpovědnosti.
Publikace se zaměřuje nejen na výklad jednotlivých ustanovení zákona, ale prostřednictvím tohoto výkladu přináší také pohled na širší souvislosti činnosti znalců. Velkou pozornost věnuje analýze náležitostí znaleckého posudku a správnému postupu znalce při jeho vypracování, který je nově upraven nejen zákonem, ale též prováděcí vyhláškou. Obsahuje rovněž řadu praktických pohledů a zkušeností s efektivním využíváním znaleckého posudku jako důkazního prostředku v soudním řízení i jeho hodnocení soudem.

Z recenzního posudku doc. Ing. Aleše Vémoly, PhD., ředitele Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, uveřejněném v Bulletinu advokacie č. 10/2021:

„Podle předmluvy vedoucího autorského kolektivu Mgr. Luboše Dörfla, Ph.D., by autoři byli rádi, kdyby Komentář pomáhal znalcům, právníkům i široké veřejnosti porozumět nové právní úpravě, zejména jejím odlišnostem, a současně pomohl překonat některá úskalí, která přináší. Autoři odvedli velmi profesionální práci a jejich záměr se jim podařilo naplnit. Komentář svým způsobem určitě může pomoci zdolat některé problémy, které v aplikační praxi přinesla nová právní úprava."

Celou recenzi si můžete přečíst na našem BLOGU.

Detaily

  • Objednací číslo: BK77
  • ISBN: 978-80-7400-823-8
  • Vydání: 1.
  • Datum vydání: 23. 04. 2021
  • Typ publikace: Komentáře
  • Počet stran: 440