Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Oceňování podniků v právní praxi

Bez DPH: 445,45 Kč S DPH: 490,00 Kč
Autor:

Petr Zima

ISBN: 978-80-7400-623-4
Počet stran: 272
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP123
Datum vydání: 9.9.2016
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Publikace se zabývá oblastí, kde se setkává svět práva se světem ekonomie. Popisuje oceňování aktiv, a to konkrétně oceňování podniků. Před českými soudy je totiž vedena celá řada sporů, při nichž je ocenění podniků, akcií či podílů stěžejní otázkou, na které závisí výsledek řízení, a v nichž jde nejednou o mnohamilionové částky. Při provádění dokazování znaleckými posudky na ocenění podniků se nejedná pouze o skutkových otázkách, ale i o otázkách právních, přičemž je nezbytná spolupráce ekonomů a právníků.

V oblasti oceňování sice vychází pravidelně řada monografií i časopiseckých článků, nicméně jsou psány z pohledu ekonomů či znalců. Tato publikace je napsána z pohledu právníka a přispívá k větší srozumitelnosti procesu dokazování znaleckými posudky. Seznamuje čtenáře se základními koncepty oceňování podniků a s tím, jak se k této problematice staví judikatura. K tomu slouží také celá řada citací z ilustrativních rozhodnutí zahraničních i českých soudů a z odborné literatury.

Klíčová slova

oceňování podniků, hodnota podniků, oceňování aktiv
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy