+420 733 734 348  beck@beck.cz

6. vydání

Autorský zákon. Komentář. 6. vydání

Komentáře | 464 stran | vydáno 08. 12. 2023
Více Méně
  • 1 390 Kč

Skladem

Vydáním této knihy jsme společně s tiskárnou FINIDR zasadili jeden nový strom.

Šesté vydání komentáře reflektuje legislativní změny od předchozího vydání v roce 2017, včetně aktuálních změn účinných od 5. 1. 2023. Zahrnuje rovněž nejnovější judikaturu v oblasti autorských práv soudů ČR a rovněž Soudního dvora Evropské unie. Komentář nově obsahuje také úpravu práv vydavatele tiskové publikace, a pokud jde o... Více

Související tituly

Více o titulu

Šesté vydání komentáře reflektuje legislativní změny od předchozího vydání v roce 2017, včetně aktuálních změn účinných od 5. 1. 2023. Zahrnuje rovněž nejnovější judikaturu v oblasti autorských práv soudů ČR a rovněž Soudního dvora Evropské unie. Komentář nově obsahuje také úpravu práv vydavatele tiskové publikace, a pokud jde o způsoby užití autorského díla, doplňkové online služby vysílatele, v případě provozování rozhlasového a televizního vysílání zpřesňující úpravu, koho se tento způsob užití netýká. Zákon v kapitole tzv. bezúplatných zákonných licencí nově obsahuje licenci pro digitální výuku, licenci pro užití díla nedostupného na trhu a licence k rozmnožování díla pro účely automatické analýzy textů nebo dat, a to i speciálně k vědeckému průzkumu. Novou kapitolou je užití díla poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online. Dílčí úpravu doznala i část upravující kolektivní správu. Shodně s pátým vydáním komentář obsahuje také úpravu licenční smlouvy, která byla včleněna do nového občanského zákoníku (§ 2358 a násl. ObčZ), a to včetně nově formulovaných pasáží v oblasti licencí vztahujících se k autorským právům a právům souvisejícím s autorskými právy, například pokud jde o odměnu autorovi za poskytnutí licence a odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele licence.

Detaily

  • Objednací číslo: BK97
  • ISBN: 978-80-7400-944-0
  • Vydání: 6.
  • Datum vydání: 08. 12. 2023
  • Typ publikace: Komentáře
  • Počet stran: 464