Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Katastrální zákon. Komentář

Bez DPH: 718,18 Kč S DPH: 790,00 Kč
Autor:

Baudyš

ISBN: 978-80-7400-525-1
Počet stran: 424
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: BK42
Datum vydání: 10.3.2014
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Nový katastrální zákon významným způsobem mění definice nemovité věci přijetím zásady superficies solo cedit, podle které je stavba zpravidla součástí pozemku a nikoli samostatná věc. Zásadním způsobem se rozšířil okruh věcných práv k nemovitostem, která je třeba do katastru zapisovat. Nový katastrální zákon sloučil právní problematiku vedení katastru, upravenou doposud dvěma zákony, do jedné zákonné úpravy. Význam zápisů v katastru je nově upraven v § 980 ObčZ an. Zásada materiální publicity je potom zakotvena v § 984 odst. 1 ObčZ.
První vydání komentáře není bohaté na odkazy na odbornou literaturu ani na použitelnou judikaturu, které nejsou prozatím k dispozici. Nicméně, cílem autora je v tomto vydání důkladně seznámit čtenáře s novou právní úpravou katastru nemovitostí, upozornit na všechny změny, ke kterým v této oblasti došlo, a současně zprostředkovat představu autora o tom, jak by měl být tento zákon aplikován v praxi.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy