Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Loajalita a péče řádného hospodáře v akciové společnosti

Bez DPH: 263,64 Kč S DPH: 290,00 Kč
Autor:

Silvia Mancelová

ISBN: 978-80-7400-584-8
Počet stran: 152
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI85
Datum vydání: 15.10.2015
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Postavení členů představenstva akciové společnosti a jejich povinnosti vůči společnosti patří mezi základní otázky práva obchodních společností. Mohlo by se zdát, že občanský zákoník vyjasnil vztah povinnosti loajality a péče řádného hospodáře, ale autorka argumenty obsaženými v publikaci dokazuje, že fiduciární loajalita je samostatnou povinností, kterou není možné slučovat s péčí řádného hospodáře. Publikace také obsahuje analýzu funkce pravidla podnikatelského úsudku v tuzemském a americkém právním prostředí. Významným přínosem je i rozsáhle zpracování tématu z pohledu práva Velké Británie. Odborné úvahy doplňuje tuzemská i zahraniční judikatura. Publikaci ocení nejenom odborná veřejnost a osoby vykonávající funkci člena představenstva v akciové společnosti, ale i širší veřejnost, když povinnost péče řádného hospodáře je nově stanovena pro zástupce všech právnických osob.

Klíčová slova

akciová společnost, představenstvo, povinnosti představenstva, loajalita
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy