Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář, 2. vydání

Bez DPH: 3 263,64 Kč S DPH: 3 590,00 Kč
Autor:

Michal Králík, Jiří Spáčil a kol.

ISBN: 978-80-7400-803-0
Počet stran: 1688
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: EVK27
Datum vydání: 3.3.2021
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem

Od prvního vydání třetího dílu komentáře k absolutním majetkovým právům v Nakladatelství C. H. Beck uplynulo již více než 8 let. V prvním vydání bylo třeba vyrovnat se s řadou problémů; relevantní literatura byla zcela ojedinělá, judikatura pochopitelně nebyla žádná. Právě čas uběhlý od prvního vydání ukázal při aplikaci některých zákonných ustanovení velké množství praktických problémů, které při práci na prvním vydání nebylo možné vůbec předvídat. Zásadní změny doznala v komentáři část věnovaná judikatuře. Na rozdíl od prvního vydání komentáře jsou jednotlivá rozhodnutí zapracována přímo do textu výkladu. Výklad některých institutů je judikaturou doplněn již v poměrně značném rozsahu (přechodná ustanovení, spoluvlastnictví, nezbytná cesta, sousedská práva, ochrana vlastnického práva apod.), jiné spíše sporadicky nebo pouze v dílčích aspektech (rozhrady, ochrana rušené držby, služebnosti, společné jmění manželů, nabytí vlastnického práva od neoprávněného, zástavní právo, zákonná ustanovení o stavbách) a s některými se dosud rozhodovací praxe Nejvyššího soudu zatím prakticky nesetkala (právo stavby, speciální způsoby nabývání vlastnického práva, vydržení, správa cizího majetku apod.). Vedle odkazu na judikaturu se komentář snaží naznačit, nabídnout a poskytnout i řešení dalších praktických problémů a obtíží, které se nepochybně v právní praxi objeví, případně již objevily, i s případně variantními možnostmi řešení, tam, kde dosud rozhodovací praxe schází. Pro úplnost lze dodat, že, i když dosud nikoliv četné, novelizace občanského zákoníku, které se týkají partií o absolutních majetkových právech (zejména opakovaná novelizace ustanovení o předkupním právu podílových spoluvlastníků), jsou v textu komentáře zapracovány tak, aby zachytily průběžně právní stavy v časovém sledu jednotlivých novelizací. Díky uvedeným skutečnostem se čtenářům předkládá výrazně kvalitnější dílo, než jaké bylo objektivně možné sestavit před osmi lety; dílo, které dobře obstojí v konkurenci několika dalších komentářů, důstojně naváže na tradici velkých komentářů k občanskému zákoníku, založenou Nakladatelstvím C. H. Beck, a umožní v této tradici i do budoucna úspěšně pokračovat.


OBJEDNEJTE SI KOMPLET KOMENTÁŘŮ K OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU (OBČANSKÝ ZÁKONÍK I–VI, 2. VYDÁNÍ) JIŽ NYNÍ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU 14 990 Kč A UŠETŘETE 5 070 Kč! CENA VŠECH ŠESTI SVAZKŮ SAMOSTATNĚ ČINÍ 20 060 Kč.


Obchodní podmínky vztahující se k nákupu kompletu: 


* Uplatnění zvýhodněné ceny 14 990 Kč je podmíněno závaznou objednávkou všech šesti svazků občanského zákoníku (2. vydání).


* Jednotlivé svazky Vám zašleme ihned po vydání na dobírku.


* Zaplatíte vždy až po doručení konkrétního svazku na Vaši adresu.


* V případě, že si neodeberete všech šest svazků, vyhrazujeme si právo fakturovat Vám rozdíl mezi běžnou prodejní cenou odebraných titulů a zvýhodněnou cenou odebraných titulů v kompletu.


* Sleva se nesčítá s ostatními slevami.


Více informací o obsahu, cenách a termínech naleznete zde.

Kolektiv autorů

Petr Bělovský, Petr Bezouška, Eva Dobrovolná, Jakub Handrlica, Bohumil Havel, David Havlík, Josef Holejšovský, Tomáš Horák, Dušan Hrabánek, Jan Lasák, Marek Novotný, Vlastimil Pihera, Tomáš Richter, Lenka Vrzalová
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy