Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese

Bez DPH: 354,55 Kč S DPH: 390,00 Kč
Autor:

Jana Šustová

ISBN: 978-80-7400-469-8
Počet stran: 176
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI88
Datum vydání: 20.5.2016
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Problematika profesní odpovědnosti je v dnešní době čím dál častěji zmiňována, a to nejen v oblasti právnických profesí, ale též v oblasti poskytování zdravotních služeb a mnohých dalších. Jedná se o téma bezesporu aktuální, které však dosud není z koncepčního pohledu uceleně zpracováno.
Publikace pojednává o úpravě odpovědnosti za škodu způsobenou při aplikaci práva, a to osobami k tomu oprávněnými. Osoby, které se na aplikaci práva každodenně podílejí, tedy zejména advokáti, notáři, soudní exekutoři, ale pochopitelně též soudci, státní zástupci, patentoví zástupci či daňoví poradci, jsou právními profesionály. Pro výkon těchto právnických profesí jsou stanoveny specifické předpoklady, ať je to již požadavek vysokoškolského vzdělání, minimální doby praxe, složení zvláštní odborné zkoušky či jiné.
Značná část práce je zaměřena na právní praxi, vychází z judikatury českých a někdy též zahraničních soudů, a dále též z kárných rozhodnutí příslušných orgánů profesní samosprávy. Závěr každé kapitoly obsahuje úvahy de lege ferenda spočívající zejména v navržení vhodného způsobu regulace problematiky profesní odpovědnosti.
Kniha je určena příslušníkům všech právnických profesí, studentům, ale též široké veřejnosti.

Klíčová slova

profesní odpovědnost; odpovědnost za škodu; kárná odpovědnost; právnické profese
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy