Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti

Bez DPH: 354,55 Kč S DPH: 390,00 Kč
Autor:

Petra Masopust Šachová

ISBN: 978-80-7400-756-9
Počet stran: 240
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI115
Datum vydání: 30.9.2019
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Restorativní justice je konceptem, hnutím a moderní vizí trestněprávní politiky, která říká, že trestný čin primárně nenarušuje jen právní normy, ale též způsobuje újmu a narušuje mezilidské vztahy. Nalézání spravedlnosti z restorativního úhlu pohledu žádá, abychom změnili naši perspektivu řešení následků trestné činnosti a hledali taková řešení, která povedou k nahrazení způsobené újmy, motivují pachatele k převzetí odpovědnosti a napomáhají obětem, pachatelům a dotčeným komunitám uzdravit jejich trestným činem zasažené životy.
Tato publikace představuje hlavní myšlenková schémata restorativního konceptu a zaměřuje se na právní aspekty dané problematiky. Vedle shrnutí mezinárodního vývoje, představení základních východisek, cílů a definic restorativní justice se zaměřuje na zapojení restorativních přístupů do české trestněprávní legislativy, teorie i praxe. Současně autorka předkládá vlastní legislativní návrh, jak tyto přístupy více zapojit do české hmotněprávní i procesní úpravy trestního práva. Speciální pozornost je věnována využití restorativní justice v oblasti vězeňství.
Publikace je určena všem zájemcům o dané téma, a to jak z odborné, tak široké veřejnosti.

Klíčová slova

trestní právo; pachatel; oběť; restorace; trestní politika
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy