Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví v letech 2007-2010, II.díl

Bez DPH: 754,55 Kč S DPH: 830,00 Kč
Autor:

Horáček, Macek, Biskupová

ISBN: 978-80-7400-375-2
Počet stran: 632
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: EJ91
Datum vydání: 12.4.2011
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Publikace obsahuje fundovaně zpracovanou problematiku navazující na Sbírku správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví vydanou v roce 2007 (Horáček, Macek, Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví, Praha: C. H. Beck, 2007). Sbírka je zaměřena na judikaturu týkající se otázek průmyslového vlastnictví (především patentů, průmyslových vzorů, ochranných známek) a nekalé soutěže a obsahuje i výběr nejnovější judikatury Evropského soudního dvora, civilních a správních soudů, Úřadu průmyslového vlastnictví). Přínosem této sbírky je řazení podle seznamu hesel, čímž lze jednoduše vyhledat pojem, který je předmětem zájmu. Přičemž hesla zahrnují celou šíři problému (tj. rozhodnutí správní i navazující rozhodnutí soudní – přezkum a spory). Výhodou je též stálá platnost bez ohledu na případnou změnu procesní úpravy.

Doporučuje se jako praktický materiál pro výkon činnosti advokátů, patentových zástupců, ale i soudců a studentů bakalářských a magisterských studijních programů nejenom fakult právnických, ale i jiných vysokých škol, např. s ekonomickým zaměřením, jejichž výuka obsahuje problematiku průmyslového vlastnictví. Využít ji mohou i odborníci z oblasti marketingu a reklamy.Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy