+420 733 734 348  beck@beck.cz

Trestání delikventní mládeže

Monografie | 256 stran | vydáno 15. 05. 2013
Více Méně
  • 540 Kč

Skladem

Předkládaná monografie přináší ucelené, aktuální zpracování problematiky sankcí, ukládaných delikventní mládeži, včetně sankcí neformálních – odklonů v trestním řízení. Tato publikace: * Se zabývá rozborem právní úpravy sankcí v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže, včetně řešení aktuálních výkladových a aplikačních problémů v... Více

Související tituly

Více o tituluPředkládaná monografie přináší ucelené, aktuální zpracování problematiky sankcí, ukládaných delikventní mládeži, včetně sankcí neformálních – odklonů v trestním řízení.

Tato publikace:
* Se zabývá rozborem právní úpravy sankcí v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže, včetně řešení aktuálních výkladových a aplikačních problémů v praxi
* Přináší výklad v kontextu principů, obsažených ve významných mezinárodních dokumentech z této oblasti, a ve srovnání s vybranými zahraničními právními úpravami
* Věnuje se rovněž zpracování aktuálních poznatků zahraničních i českých výzkumů, zaměřených na účinnost jednotlivých druhů sankcí pro mládež, a to především z hlediska recidivy
* Je určena široké právnické veřejnosti – zejména pak soudcům, státním zástupcům, probačním úředníkům a dalším odborníkům
* Může být přínosem též pro studenty práv, sociální práce a dalších souvisejících oborů

Detaily

  • Objednací číslo: EPI57
  • ISBN: 978-80-7400-450-6
  • Vydání: 1.
  • Datum vydání: 15. 05. 2013
  • Typ publikace: Monografie
  • Počet stran: 256