Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Veřejnoprávní smlouvy koordinační

Bez DPH: 263,64 Kč S DPH: 290,00 Kč
Autor:

Vojtěch Příkopa

ISBN: 978-80-7400-559-6
Počet stran: 152
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI109
Datum vydání: 27.4.2018
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Publikace přináší systematické roztřídění veřejnoprávních smluv koordinačních a zhodnocení jejich úpravy jak hmotněprávní, tak procesní. To vše je činěno při současném zohlednění tuzemské i zahraniční literatury a rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu.
Vysvětlena je mimo jiné problematika uzavírání veřejnoprávních smluv, sporů z těchto smluv, jakož i vad smluv způsobujících jejich nezákonnost a nicotnost. Pozornost je věnována též způsobům zániku veřejnoprávních smluv.
Kniha je psána v duchu analytického přístupu. Proto je pro ni charakteristický kritický náhled na zkoumanou problematiku. Za pomoci metodologicky korektních postupů je v ní řešeno množství výkladových obtíží včetně otázek, jimž se právní věda věnuje buď nedostatečně, nebo vůbec. K již přijatým řešením jsou předloženy jejich vhodnější alternativy, případně jsou zákonodárci předestírány návrhy de lege ferenda.

Klíčová slova

veřejnoprávní smlouvy, obec, správní řád
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy