Již znáte témata prvních dvou přednáškových bloků konference INSOLVENCE 2023. Jako první se ujme slova soudce Nejvyššího soudu JUDr. Zdeněk Krčmáš, následován Mgr. Petrem Kuhnem, zakladatelem AK BADOKH.

Třetí blok povede Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M. vedoucí lokální restrukturalizační a insolvenční praxe v advokátní kanceláři Allen & Overy, člen legislativní komise při Ministerstvu spravedlnosti, vedoucí autor komentáře k insolvenčnímu zákonu a rozhodce.

Věřitelský výbor - praktické otázky věřitelského orgánu

  1. Jak se konstituuje věřitelský výbor a jaké problémy mohou nastat?
  2. Mají členové věřitelského výboru povinnost důvěrnosti?
  3. Jaká je pozice náhradníka člena věřitelského výboru?
  4. Jak působí zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty?

Přihlašujte se na https://www.beck-konference.cz/