Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Compliance v podnikové praxi

Bez DPH: 718,18 Kč S DPH: 790,00 Kč
Autor:

Schenková, Lasák a kol.

ISBN: 978-80-7400-668-5
Počet stran: 480
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP131
Datum vydání: 7.11.2017
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Pojem compliance se v poslední době pevně ukotvil v českém právním prostředí. Obchodní korporace se musejí vyrovnat s neustále rostoucím množstvím právních předpisů, které je postihují za protiprávní jednání osob, jež za obchodní korporaci vystupují a jednají. Compliance však neznamená zdaleka jen – v zásadě samozřejmou – povinnost, aby obchodní korporace, členové jejich orgánů a zaměstnanci dodržovali právní předpisy. Zahrnuje rovněž požadavek na existenci určité kvality nastavení vnitřního řízení a správy pro zajištění deklarovaného závazku obchodní korporace dodržovat obecně závazné právní předpisy, popřípadě interní a jiných předpisy. Předkládaná publikace nabízí čtenářům praktický pohled na problematiku compliance v České republice. Autoři jednotlivých kapitol jsou praktikujícími právníky, pracovníky compliance útvarů tuzemských obchodních korporací, popř. specialisté na oblast investigativních služeb a vyšetřování korupce a podvodů.
Při strukturování publikace se autoři orientovali podle oblastí, které jsou v tuzemské „compliance praxi“ klíčové. Vedle obecných témat o požadavcích na compliance řízení a správu tuzemských korporací (zahrnující též forenzní a další vyšetřovací činnosti, resp. interní vyšetřování a compliance prověrky) je zohledněna rovněž sektorová úprava ve vybraných oblastech podnikání, které vykazují specifické požadavky na compliance úpravu (bankovnictví, telekomunikace, energetika a farmaceutický průmysl).
Publikace přináší první ucelené pojednání o problematice compliance v podnikové praxi. Tuzemská podnikatelská praxe by ji měla tudíž shledat užitečnou při hledání optimálního řízení compliance rizik a zavádění organizačních útvarů pověřených funkcí compliance

Kolektiv autorů

Andreisová, Štefan Elek, Ekl, Filip, Hoffmanová, Kanta, Tomáš Kafka, Kubínová, Logesová, Mečl, Nonnemann, Plášilová, Randlová, Szabó, Villalobos, Vybíral

Klíčová slova

compliance, obchodní korporace, compliance officer, analýza rizik, management
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy