Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu

Běžná cena: 590,00 Kč

Early bird: Bez DPH: 455,91 Kč S DPH: 501,50 Kč

Autor:

Tomáš Moravec, Jan Pastorčák a kol.

ISBN: 978-80-7400-745-3
Počet stran: 368
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP155
Datum vydání: 12.7.2019
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Nová monografie přináší čtenáři ucelený pohled na aktuální problematiku spotřebitelského práva nejen v prostředí práva ČR, ale i v kontextu práva evropského. Publikace klade důraz na pohled podnikatelů, kterým poskytuje komplexní návod k plnění jejich informačních a dalších povinností ve vztahu k spotřebiteli, zároveň však také poskytuje ucelený přehled spotřebitelských práv. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny o relevantní českou i evropskou judikaturu.
Publikace je určena nejen pro odborníky zabývající se spotřebitelským právem, studenty kurzů se spotřebitelskou tematikou, ale také pro samotné podnikatele a spotřebitele.


Z recenzního posudku Mgr. Hany Šeré, doktorandky na Katedře občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně:


„Kniha je především popisem a podáním toho, co je uvedeno v právních předpisech, z hlediska jednotlivých souborů otázek, které jsou dopředu vymezeny, a dává čtenářům bohatý přehled o právní úpravě v té či oné oblasti ochrany spotřebitele. Publikace je proto hodně teoretická, bez odkazů na judikaturu a přesahů do praxe.“


Je jedinečná v tom, že se neomezuje pouze na soukromé nebo veřejné právo a problematiku ochrany spotřebitele zkoumá z pohledu obou těchto větví systému práva. Její velký přínos lze spatřovat v logickém členění a v tom, že problematika byla vždy probrána nejprve z obecného pohledu a teprve následně byly řešeny konkrétní otázky, resp. specifičtější právní úprava.“


Celou recenzi si můžete přečíst na našem BLOGU.

Kolektiv autorů

Jiřina Kotoučová - Hásová, Věra Knoblochová, Zbyněk Švarc, Radka Zahradníková

Klíčová slova

ochrana spotřebitele, podnikatel, spotřebitel, distanční smlouva, smlouvy o finančních službách,adhezní smlouvy, neobjednané plnění, sdílená ekonomika, řešení spotřebitelských sporů, nepřiměřená ujednání
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy