Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu

Bez DPH: 536,36 Kč S DPH: 590,00 Kč
Autor:

Tomáš Moravec, Jan Pastorčák a kol.

ISBN: 978-80-7400-745-3
Počet stran: 368
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP155
Datum vydání: 12.7.2019
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Nová monografie přináší čtenáři ucelený pohled na aktuální problematiku spotřebitelského práva nejen v prostředí práva ČR, ale i v kontextu práva evropského. Publikace klade důraz na pohled podnikatelů, kterým poskytuje komplexní návod k plnění jejich informačních a dalších povinností ve vztahu k spotřebiteli, zároveň však také poskytuje ucelený přehled spotřebitelských práv. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny o relevantní českou i evropskou judikaturu.
Publikace je určena nejen pro odborníky zabývající se spotřebitelským právem, studenty kurzů se spotřebitelskou tematikou, ale také pro samotné podnikatele a spotřebitele.

Kolektiv autorů

Jiřina Kotoučová - Hásová, Věra Knoblochová, Zbyněk Švarc, Radka Zahradníková

Klíčová slova

ochrana spotřebitele, podnikatel, spotřebitel, distanční smlouva, smlouvy o finančních službách,adhezní smlouvy, neobjednané plnění, sdílená ekonomika, řešení spotřebitelských sporů, nepřiměřená ujednání
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy