Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Strategické řízení. Teorie pro praxi, 3. přepracované vydání

Bez DPH: 445,45 Kč S DPH: 490,00 Kč
Autor:

Alena Hanzelková, Miloslav Keřkovský, Oldřich Vykypěl

ISBN: 978-80-7400-637-1
Počet stran: 256
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: BP118
Datum vydání: 9.2.2017
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Při vytyčování podnikatelských cílů je nejdůležitější včasné rozpoznání nových příležitostí a uvědomění si hrozeb, které mohou využití podnikatelských příležitostí zmařit. Mohou být samozřejmě rozpoznány také intuitivně, vnuknutím. Systematický přístup k analýze prostředí, shromažďování a vyhodnocování strategicky významných informací však rozhodně nemůže škodit. Na jeho základě lze bezpochyby formulovat dlouhodobé podnikatelské a manažerské cíle úspěšněji a lépe předvídat rizika.
Třetí, přepracované vydání obsahuje ucelený přehled progresivních přístupů ke strategickému řízení, který zahrnuje problematiku strategické analýzy, formulace a implementace strategií a strategického řízení. Velká pozornost je přitom věnována analýze okolí, analýze očekávání důležitých stakeholders a analýze vnitřního prostředí firmy. V této souvislosti jsou vysvětleny např. metoda ETOP, BCG matice, matice atraktivity oboru, matice přežití, metoda MAP či metoda strategických scénářů. Dále je ukázáno, jak postupovat při SWOT analýze, je vysvětlena technika SAP či tzv. Porterova analýza ad.Důraz je opět kladen na aplikaci teorie v praxi. Autoři hledají odpověď na klíčové otázky: Kdy je nezbytné změnit strategii firmy? Jak postupovat při formulaci návrhu strategie? Jak vybrat optimální strategii? Jak zvolenou strategii správně realizovat? Příručka obsahuje řadu příkladů a případových studií. Je skutečným metodickým návodem, jak při tvorbě strategie podniku v praxi postupovat.
Kniha je určena zejména manažerům a vlastníkům firem, ale také studentům vysokých škol, zejména pak MBA programů.

Rámcový obsah
1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice
2. Strategické řízení, strategie, hierarchie strategií
3. Strategická analýza okolí firmy
3a. Analýza obecného okolí podniku –SLEPT
3b. Analýza oborového okolí podniku – analýza odvětví
3c. Zahraniční okolí podniku
3d. Shrnutí analýzy vnějšího prostředí – metoda ETOP
3e. Další analytické metody uplatnitelné při vnější analýze (BCG matice, matice atraktivity oboru a pozice podniku na trhu, matice přežití)
3f. Jak vnější analýzu zaměřit na odhalení vývojových trendů
3g. Jak prognózovat vývoj trhu
3h. Specifika vnějších analýz při formulaci korporátní, business a funkčních strategií
3i. Informační zdroje pro analýzu vnějšího prostředí firmy
4. Analýza očekávání důležitých stakeholders
5. Strategická analýza vnitřního prostředí firmy
6. Shrnutí analýzy formou SWOT
7. Formulace návrhu strategie
8. Výběr optimální strategie
9. Realizace strategie a kontrola jejího plnění
10. Příklady, případové studie

Klíčová slova

strategické řízení, strategie, okolí firmy, model strategického řízení B.I.B.S.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy