Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Personální řízení. Úvod do moderní personalistiky

Bez DPH: 354,55 Kč S DPH: 390,00 Kč
Autor:

Marcela Palíšková, Kateřina Legnerová, Marek Stříteský

ISBN: 978-80-7400-702-6
Počet stran: 264
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: EU79
Datum vydání: 13.4.2021
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Práce s lidmi v organizaci patří ke klíčovým oblastem managementu. Struktura zaměstnanců a kvalita jejich lidského kapitálu, úroveň jejich znalostí, schopností a dovedností, významně ovlivňují konkurenceschopnost organizace. Učebnice přináší pohled na základní personální činnosti. Shrnuje nejen základní teoretická východiska, ale upozorňuje také na nové trendy a postupy. Všechny kapitoly mají jednotnou strukturu. V úvodu je vždy vysvětlen cíl a jsou uvedena klíčová slova. Otázky a úkoly v závěru každé kapitoly jsou nejen nástrojem k ověření získaných znalostí, ale jejich cílem je také vyvolat hlubší zájem o danou problematiku a poskytnout možnost zamyslet se nad vybranými tématy. Text je bohatě doplněn obrázky, tabulkami a příklady z praxe. Přestože se jedná o učebnici, která je primárně určena studentům vysokých škol, lze knihu doporučit také personalistům, manažerům a dalším zájemcům, kteří se v rámci svých pracovních povinností věnují personálním činnostem.

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy