Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

out of stock
C.H. Beck out of stock

Více pohledů

Prognostika

Běžná cena: 490,00 Kč

Early bird: Bez DPH: 378,64 Kč S DPH: 416,50 Kč

Autor:

Bohumír Štědroň, Marcela Palíšková, Zdeněk Souček, Antonín Dvořák, Pavel Tilinger a kol.

ISBN: 978-80-7400-746-0
Počet stran: 272
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: BEK79
Datum vydání: 26.9.2019
Vazba: Brožovaná
Dostupnost V dotisku
Kreativní monografie se prognostikou zabývá komplexně, v nejširších souvislostech, a prezentuje nové trendy v této oblasti, ke kterým patří i prognózování v politice a sportu. V úvodní kapitole je provedena deskripce kvantitativních a kvalitativních prognostických metod. Druhá kapitola přibližuje jak makroekonomické prognózy vývoje ČR, tak prognózy mezinárodních institucí, například Evropské komise, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Mezinárodního měnového fondu a Organizace spojených národů. Třetí kapitola se zabývá reflexí predikcí vytvořených na přelomu tisíciletí. Následující dvě kapitoly jsou zaměřeny na problematiku podniků, a to na význam strategického řízení podniku v 21. století a klíčovou roli lidských zdrojů v digitálním věku. Technologické prognózy RFID a umělé inteligence predikuje další kapitola. Nejnovější poznatky v oblasti umělé inteligence ukazují, že bude možná přímá komunikace s celou biosférou, která bude integrována do politického systému.
Závěr je věnován globálním trendům světového vývoje a případová studie je vize o fungování vesmíru v nejhlubší úrovni mikrosvěta. Publikace obsahuje nové, dosud nepublikované poznatky, například analýzu budoucích prezidentských voleb v ČR metodou prof. A. J. Lichtmana z USA, a lze ji proto doporučit nejširšímu spektru čtenářů, od manažerů, posluchačů vysokých škol, vědeckých pracovníků až po ekonomy a politiky.

Kolektiv autorů

Adam Blažek, Karina Kubelková, Jana Marková, Jan Mládek, Ondřej Presperín, Kateřina Zámečníková

Klíčová slova

prognostika, predikce, strategický management, RFID technologie, umělá inteligence
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy