Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Spotřebitelé a marketing

Bez DPH: 590,91 Kč S DPH: 650,00 Kč
Autor:

Koudelka

ISBN: 978-80-7400-693-7
Počet stran: 384
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: BEK72
Datum vydání: 6.9.2018
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Publikace je zaměřena na specifickou část marketingu, a to chování spotřebitelů. Informace o spotřebním chování obyvatel jsou velmi cenné a tvoří základní východisko formulace marketingové strategie podniku.
V první kapitole je vysvětlen pojem „spotřební chování“ a jsou objasněny základní modely sledování spotřebního chování. V dalších kapitolách jsou pak podrobněji vysvětleny faktory, které chování jedince jako spotřebitele významně ovlivňují (kulturní a sociální prostředí, osobní predispozice a psychika). Samostatná kapitola podrobně přibližuje průběh kupního rozhodování spotřebitele, ale rovněž jeho ponákupní chování. V rámci této kapitoly jsou také vysvětleny například typy rozhodovacích procesů či tzv. adopce nových výrobků. Poslední, šestá kapitola je věnována otázce segmentace spotřebitelů; jsou popsány jednotlivé fáze procesu segmentace trhu a vysvětleny hlavní koncepty, metody a techniky tohoto procesu.Teoretické pasáže jsou vhodně doplněny aktuálními daty z rozsáhlého výzkumu společnosti MEDIAN.

Klíčová slova

marketing, spotřebitel, kupní rozhodování, ponákupní chování, segmentace trhu
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy