Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Mezinárodní marketing

Bez DPH: 354,55 Kč S DPH: 390,00 Kč
Autor:

Štědroň, Čáslavová, Foret, Marek Stříteský, Alexander Šíma a kol.

ISBN: 978-80-7400-441-4
Počet stran: 320
Typ Publikace: Ekonomické tituly
Objednací č.: BEK78
Datum vydání: 18.6.2018
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem
Mezinárodní marketing v klasickém pojetí připomíná středoškolskou matematiku a pracuje s jednoduchými, přehledně strukturovanými modely a pojmy. Jejich součástí je zejména rozhodování o tom, na který zahraniční trh vstoupit a jakým způsobem, rozhodování o marketingovém programu či organizaci mezinárodního marketingu. Analyzovány musí být ale i další procesy či faktory, ať už jde o legislativu země, kam chceme vyvážet, vliv lobbingu, dominanci tuzemských výrobců či sociálně kulturní odlišnosti, problémy při výzkumu trhu a mnohé další. Reálná skutečnost je ale v současnosti ještě mnohem složitější. Probíhající proces globalizace s mnoha destabilizačními komponentami a megaintegrace limitují možnosti aplikace klasických modelů v mezinárodním marketingu.
Kniha přibližuje mezinárodní marketing komplexně, v širších souvislostech, a poukazuje na nové trendy v této oblasti. Pozornost je věnována například otázce strategie v mezinárodním marketingu, jsou vysvětlena specifika marketingové komunikace při pronikání na zahraniční trhy, úloha tzv. celebrit v mezinárodním marketingu či význam internetu. Samostatné kapitoly jsou věnovány mimo jiné také mezinárodnímu marketingu v kultuře a ve sportu a není opominuta ani problematika mezinárodního politického marketingu.

Kolektiv autorů

Černá, Baťa, Hlaváč, Janák, Kašík, Kostrecová, Říha, Říhová, Seifert, Višněvský, Voráček

Klíčová slova

Mezinárodní marketing, segmentace, marketingová komunikace, politický marketing, marektingový mix
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy