+420 273 139 219 beck@beck.cz

Ekonomické tituly

2. strana výběru 1. strana výběru
Zobrazovat po 10 20 30 40
1 2 3 4 5 ... 7
 • Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin
  Finanční analýza není jen mechanický výpočet soustav finančně analytických ukazatelů z účetní závěrky a komentování trendu jejich vývoje. Je především o hledání vhodné kombinace ukazatelů vzhledem...

  390,00 Kč s DPH 354,55 Kč bez DPH

  Koupit
  Finanční analýza není jen mechanický výpočet soustav finančně analytických ukazatelů z účetní závěrky a komentování trendu jejich vývoje. Je především o hledání vhodné kombinace ukazatelů vzhledem...
 • Mezinárodní podnikání. Vybrané strategické, manažerské a finanční aspekty
  Kniha přináší komplexní pohled na mezinárodní podnikatelské aktivity českých podniků. Jejím cílem je ukázat, jaký vliv má rozhodnutí podniku vstoupit na mezinárodní trh na jeho strategii,...

  490,00 Kč s DPH 445,45 Kč bez DPH

  Koupit
  Kniha přináší komplexní pohled na mezinárodní podnikatelské aktivity českých podniků. Jejím cílem je ukázat, jaký vliv má rozhodnutí podniku vstoupit na mezinárodní trh na jeho strategii,...
 • Kohezní politika Evropské unie
  Ve světě, kde jsou obchod, investice a další formy ekonomických vztahů uskutečňovány v globálním měřítku, existuje stále silnější konkurence mezi jednotlivými teritorii a jejich ekonomickými...

  790,00 Kč s DPH 718,18 Kč bez DPH

  Koupit
  Ve světě, kde jsou obchod, investice a další formy ekonomických vztahů uskutečňovány v globálním měřítku, existuje stále silnější konkurence mezi jednotlivými teritorii a jejich ekonomickými...
 • Rodinné firmy
  V mnoha zemích světa jsou rodinné firmy páteří ekonomiky a zároveň symbolem kvality a tradice. Studium jejich specifik má však poměrně krátkou historii a v České republice byly rodinné firmy do...

  290,00 Kč s DPH 263,64 Kč bez DPH

  Koupit
  V mnoha zemích světa jsou rodinné firmy páteří ekonomiky a zároveň symbolem kvality a tradice. Studium jejich specifik má však poměrně krátkou historii a v České republice byly rodinné firmy do...
 • Strategické řízení. Teorie pro praxi. 3. přepracované vydání
  3. vydání
  Při vytyčování podnikatelských cílů je nejdůležitější včasné rozpoznání nových příležitostí a uvědomění si hrozeb, které mohou využití podnikatelských příležitostí zmařit. Mohou být samozřejmě...

  490,00 Kč s DPH 445,45 Kč bez DPH

  Koupit
  Při vytyčování podnikatelských cílů je nejdůležitější včasné rozpoznání nových příležitostí a uvědomění si hrozeb, které mohou využití podnikatelských příležitostí zmařit. Mohou být samozřejmě...
 • Využití neuronových sítí při komplexním hodnocení podniků
  Publikace se zabývá praktickým použitím neuronových sítí pro zpracování ekonomických dat. Mimo jiné v ní jsou podrobně popsány provedené modifikace tří známých typů neuronových sítí provedené s...

  490,00 Kč s DPH 445,45 Kč bez DPH

  Koupit
  Publikace se zabývá praktickým použitím neuronových sítí pro zpracování ekonomických dat. Mimo jiné v ní jsou podrobně popsány provedené modifikace tří známých typů neuronových sítí provedené s...
 • Dějiny ekonomického myšlení. 4. vydání
  4. vydání
  Mottem knihy je myšlenka, že ekonomii nelze plně pochopit bez poznání její historie. Autoři zvolili kombinaci historického a teoretického přístupu. Chtěli tak ukázat, že nestačí studovat soudobou...

  790,00 Kč s DPH 718,18 Kč bez DPH

  Koupit
  Mottem knihy je myšlenka, že ekonomii nelze plně pochopit bez poznání její historie. Autoři zvolili kombinaci historického a teoretického přístupu. Chtěli tak ukázat, že nestačí studovat soudobou...
 • Korporátní strategie. Krok za krokem
  Firma by měla být efektivně řízena na všech úrovních – strategické, taktické a operativní. Nejdůležitější je ale strategická úroveň, neboť rozhodování uskutečňována na strategické úrovni řízení...

  490,00 Kč s DPH 445,45 Kč bez DPH

  Koupit
  Firma by měla být efektivně řízena na všech úrovních – strategické, taktické a operativní. Nejdůležitější je ale strategická úroveň, neboť rozhodování uskutečňována na strategické úrovni řízení...
 • Public Management. V teorii a praxi
  Manažerské činnosti se musí vždy přizpůsobit charakteristikám prostředí, ve kterém probíhají. Jsou ovlivňovány typem organizace (povahou její činnosti), její velikostí, organizační kulturou,...

  590,00 Kč s DPH 536,36 Kč bez DPH

  Koupit
  Manažerské činnosti se musí vždy přizpůsobit charakteristikám prostředí, ve kterém probíhají. Jsou ovlivňovány typem organizace (povahou její činnosti), její velikostí, organizační kulturou,...
 • Finanční účetnictví. Obecné otázky
  Účetnictví představuje komplexní a relativně samostatnou část teorie podnikového hospodářství. Publikace se zabývá finančním účetnictvím podnikatelského subjektu a obsahuje základní informace k...

  490,00 Kč s DPH 445,45 Kč bez DPH

  Koupit
  Účetnictví představuje komplexní a relativně samostatnou část teorie podnikového hospodářství. Publikace se zabývá finančním účetnictvím podnikatelského subjektu a obsahuje základní informace k...