Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Mezinárodní trestní soud (2005–2017)

Bez DPH: 354,55 Kč S DPH: 390,00 Kč
Autor:

Ondřej Svaček

ISBN: 978-80-7400-683-8
Počet stran: 292
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI91
Datum vydání: 5.2.2018
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Mezinárodní trestní soud (MTS) oslavil v roce 2017 své 15. narozeniny. Předkládaný titul je prvním obsáhlejším a ucelenějším česky psaným zpracováním dosavadní rozhodovací praxe tohoto historicky prvního univerzálního mezinárodního trestního tribunálu. Text je rozdělen do dvou hlavních částí. V první je podán systematický rozbor práva a zejména rozhodovací činnosti MTS. Pozornost je věnována jednotlivým situacím, počítaje v to rovněž úvahy nad výběrem situací i jednotlivých případů a úvahy nad tvrzenou podjatostí vůči africkému kontinentu. V dalších kapitolách jsou rozebrány působnost MTS, přípustnost řízení před MTS, zahrnující mj. klíčový princip komplementarity, průběh řízení, postavení obětí a v neposlední řadě spolupráce s MTS. Ve druhé části je pozornost zaměřena na dílčí otázky, které jsou příznačné pro rané období rozhodovací činnosti MTS. Podrobně je představena metodologie nalézání práva před MTS. Zvláštní důraz je kladen na význam mezinárodního práva lidských práv. Text uzavírá kapitola hodnotící efektivitu MTS v raném období jeho činnosti. Publikace je určena každému, kdo se odborně zajímá o oblast mezinárodního trestního soudnictví, může být využit jako studijní pomůcka na právnických fakultách a katedrách politických věd a mezinárodních vztahů v České republice a na Slovensku, ale rovněž jako praktické vádemékum pro státní instituce, do jejichž působnosti patří právě agenda Mezinárodního trestního soudu.

Klíčová slova

Mezinárodní trestní soud, lidská práva, práva obětí, působnost, příslušnost, komplementarita, spolupráce
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy