Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Úpadkové trestné činy v České republice

Bez DPH: 445,45 Kč S DPH: 490,00 Kč
Autor:

František Púry

ISBN: 978-80-7400-293-9
Počet stran: 248
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP112
Datum vydání: 6.10.2015
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Monograficky zpracovaná publikace týkající se problematiky úpadkových trestných činů je první publikací tohoto zaměření na českém trhu.

Autor podává podrobný výklad skutkových podstat trestných činů poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení a pletich v insolvenčním řízení, ale současně upozorňuje na možnost spáchání dalších trestných činů souvisejících s právními vztahy mezi věřiteli a dlužníky, s řešením úpadku dlužníka a s insolvenčním řízením. Publikace se dotýká i některých obecných otázek trestní odpovědnosti, ale i řady obecných a konkrétních souvislostí trestního postihu. V takovém případě autor vychází z aktuální úpravy soukromého práva provedené zejména občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporací, i když neužší a nejpočetnější vztahy se týkají insolvenčního zákona. Díky preciznímu sepsání díla může být tato publikace užitečnou pomůckou nejen pro insolvenční i trestní soudce, státní zástupce, policisty řešící úpadkové trestné činy, a také advokáty, ale též i pro podnikatele či jiné účastníky závazkových vztahů.

Klíčová slova

poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy