+420 733 734 348 beck@beck.cz

Obchodněprávní revue

Časopisy | 76 stran
 • 5 690 Kč s DPH 4 947,83 Kč bez DPH

Skladem

Související tituly

Související tituly

Více o titulu

Obchodněprávní revue je časopis zaměřený na obchodní právo a právo finančních trhů. Přináší články předních odborníků v oblasti obchodních korporací zaměřené na právní praxi. V oblasti legislativy analyzuje projednávané právní předpisy z oblasti obchodních korporací a práva finančních trhů. Časopis byl založen v roce 2009 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Vydává Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., ev. č. MK ČR E 18487, ISSN 1803-6554.

Vedoucí redaktor: Barbora Zavřelová (barbora.zavrelova@beck.cz)

Příjem inzerce: Jana Beránková (jana.berankova@beck.cz)

Periodicita časopisu: měsíčník (do roku 2019), čtvrtletník (od roku 2020).

Předplatné a distribuci časopisů C. H. Beck zajišťuje společnost SEND Předplatné, spol. s r. o., e-mail: beck@send.cz, www.send.cz

Redakční rada:

 • JUDr. Josef Barák (zaměstnanec ČNB)
 • prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (vysokoškolský pedagog – PF MU)
 • prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. (vysokoškolský pedagog – PF UK)
 • prof. JUDr. Jan Dědič (advokát a společník v adv. kanceláři)
 • prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš (prorektor VŠ MIE, vědecký pracovník ÚSP AV ČR)
 • prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (emeritní profesor PF MU)
 • doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (vědecký pracovník ÚSP AV ČR, „of counsel“ v adv. kanceláři)
 • JUDr. Josef Holejšovský (soudce VS)
 • JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D. (advokát)
 • JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LL.M. („of counsel“ v adv. kanceláři, vysokoškolský pedagog – Institut ekonom. studií FSV UK)
 • doc. JUDr. Ivana Štenglová (vysokoškolský pedagog – PF UK)

Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění:

Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. V případě zájmu o publikaci odborného článku se prosím obraťte na vedoucího redaktora Obchodněprávní revue. Rukopisy zasílejte v elektronické podobě. Došlé příspěvky jsou projednávány redakční radou časopisu na základě recenzních posudků (pozn.: příspěvky v rubrice „Z legislativy“ nejsou recenzovány). O výsledcích recenzního řízení je autor vždy informován.

Na vyžádání poskytneme ukázkové číslo zdarma:

Kontaktujte nás na beck@beck.cz nebo +420 273 139 219.

Detaily

 • Objednací číslo: OR
 • Vydání: 1.
 • Typ publikace: Časopisy
 • Počet stran: 76

Ke stažení