Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Obchodněprávní revue

Bez DPH: 4 513,04 Kč S DPH: 5 190,00 Kč
Počet stran: 76
Typ Publikace: Časopisy
Objednací č.: OR
Dostupnost Skladem
Obchodněprávní revue je časopis zaměřený na obchodní právo a právo finančních trhů.

Přináší články předních odborníků v oblasti obchodních korporací zaměřené na právní praxi. V oblasti legislativy analyzuje projednávané právní předpisy z oblasti obchodních korporací a práva finančních trhů.

Vydává Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., ev. č. MK ČR E 18487, ISSN 1803-6554.
Vedoucí redaktor: Lukáš Svoboda
Příjem inzerce: Jana Beránková

Periodicita časopisu: měsíčník (do roku 2019), čtvrtletník (od roku 2020).

NA VYŽÁDÁNÍ POSKYTNEME UKÁZKOVÉ ČÍSLO ZDARMA: kontaktujte nás na beck@beck.cz nebo +420 273 139 219.

Předplatné a distribuci časopisů C.H.Beck zajišťuje společnost SEND Předplatné, spol. s r. o., e-mail: beck@send.cz, www.send.cz

Redakční rada:

JUDr. Josef Barák (zaměstnanec ČNB)
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (vysokoškolský pedagog – PF MU)
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. (vysokoškolský pedagog – PF UK)
prof. JUDr. Jan Dědič (advokát a společník v adv. kanceláři)
prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš (prorektor VŠ MIE, vědecký pracovník ÚSP AV ČR)
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (emeritní profesor PF MU)
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (vědecký pracovník ÚSP AV ČR, „of counsel“ v adv. kanceláři)
JUDr. Josef Holejšovský (soudce VS)
JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D. (advokát)
JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LL.M. („of counsel“ v adv. kanceláři, vysokoškolský pedagog – Institut ekonom. studií FSV UK)
doc. JUDr. Ivana Štenglová (vysokoškolský pedagog – PF UK)

Časopis byl založen v roce 2009 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Došlé příspěvky jsou projednávány redakční radou časopisu na základě recenzních posudků (pozn.: příspěvky v rubrice „Z legislativy“ nejsou recenzovány). O výsledcích recenzního řízení je autor vždy informován. Více informací viz úplné znění podmínek přijetí rukopisů k uveřejnění.

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy