Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Obchodněprávní revue

Bez DPH: 4 339,13 Kč S DPH: 4 990,00 Kč
Počet stran: 76
Typ Publikace: Časopisy
Objednací č.: OR
Dostupnost Skladem
ZAJISTĚTE SI ROČNÍ PŘEDPLATNÉ A S NÍM SLEVU NA PUBLIKACI DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU!

S JEDNÍM ROČNÍM PŘEDPLATNÝM ZÍSKÁTE 30% SLEVU NA 1 LIBOVOLNOU PUBLIKACI DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU.

SE DVĚMA ROČNÍMI PŘEDPLATNÝMI ZÍSKÁTE 40% SLEVU NA 2 LIBOVOLNÉ PUBLIKACE DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU.

SE TŘEMI ROČNÍMI PŘEDPLATNÝMI ZÍSKÁTE 50% SLEVU NA 3 LIBOVOLNÉ PUBLIKACE DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU.

Podmínky akce:

- platí pro všechny publikace v aktuální nabídce Nakladatelství C. H. Beck do hodnoty 5 000 Kč na jednu knihu
- nabídka se nevztahuje na stávající předplatitele, lze ji využít pouze do 28. února 2020
- jedno roční předplatné znamená i cenově výhodné kombinované předplatné
- objednaný dárek bude zaslán po úhradě ročního předplatného; vámi vybranou publikaci nám uveďte do e-mailové adresy beck@beck.cz nebo volejte na telefonní číslo +420 273 139 219
- slevy se nesčítají
- zrušení předplatného není možné
- na vyžádání poskytneme ukázkové číslo zdarma; kontakt beck@beck.cz nebo +420 273 139 219Obchodněprávní revue je časopis zaměřený na obchodní právo a právo finančních trhů.

Přináší články předních odborníků v oblasti obchodních korporací zaměřené na právní praxi. V oblasti legislativy analyzuje projednávané právní předpisy z oblasti obchodních korporací a práva finančních trhů.

Vydává Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., ev. č. MK ČR E 18487, ISSN 1803-6554.
Vedoucí redaktorka: Michaela Dombrovská
Příjem inzerce: Jana Beránková

Periodicita časopisu: měsíčník (do roku 2019), čtvrtletník (od roku 2020). Zajistěte si odběr časopisu na rok 2020 již nyní a získejte poslední čísla roku 2020 zdarma. Předplatné s čísly zdarma lze objednat pouze na e-mailu beck@send.cz + připište kód TR19+20.

Předplatné a distribuci časopisů C.H.Beck zajišťuje společnost SEND Předplatné, spol. s r. o., e-mail: beck@send.cz, www.send.cz

Redakční rada:

JUDr. Josef Barák (zaměstnanec ČNB)
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (vysokoškolský pedagog – PF MU)
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. (vysokoškolský pedagog – PF UK)
prof. JUDr. Jan Dědič (advokát a společník v adv. kanceláři)
prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš (prorektor VŠ MIE, vědecký pracovník ÚSP AV ČR)
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (emeritní profesor PF MU)
doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D. (vědecký pracovník ÚSP AV ČR, „of counsel“ v adv. kanceláři)
JUDr. Josef Holejšovský (soudce VS)
JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D. (advokát)
JUDr. Tomáš Richter, Ph.D. LL.M. („of counsel“ v adv. kanceláři, vysokoškolský pedagog – Institut ekonom. studií FSV UK)
doc. JUDr. Ivana Štenglová (vysokoškolský pedagog – PF UK)

Časopis byl založen v roce 2009 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Došlé příspěvky jsou projednávány redakční radou časopisu na základě recenzních posudků (pozn.: příspěvky v rubrice „Z legislativy“ nejsou recenzovány). O výsledcích recenzního řízení je autor vždy informován. Více informací viz úplné znění podmínek přijetí rukopisů k uveřejnění.

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy