Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Trestněprávní revue

Bez DPH: 4 513,04 Kč S DPH: 5 190,00 Kč
Počet stran: 64
Typ Publikace: Časopisy
Objednací č.: TR
Dostupnost Skladem
Trestněprávní revue je časopis s klíčovými informacemi pro trestněprávní teorii a praxi. Advokátům a odborníkům působícím v trestní justici nabízí informace pro trestněprávní teorii a praxi. Samozřejmostí jsou fundované rozbory a výklady vybraných trestněprávních norem a jejich souvislostí s dalšími právními předpisy.

Vydává Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., ev. č. MK ČR 12278, ISSN 1213-5313.
Vedoucí redaktorka: Květa Svárovská
Příjem inzerce: Jana Beránková

Periodicita časopisu: měsíčník (do roku 2019), čtvrtletník (od roku 2020).

NA VYŽÁDÁNÍ POSKYTNEME UKÁZKOVÉ ČÍSLO ZDARMA: kontaktujte nás na beck@beck.cz nebo +420 273 139 219.

Předplatné a distribuci časopisů C.H.Beck zajišťuje společnost SEND Předplatné, spol. s r. o., e-mail: beck@send.cz, www.send.cz.

Redakční rada:

JUDr. Jindřich Fastner (soudce Vrchního soudu v Praze)
JUDr. Vladimír Král (soudce Vrchního soudu v Praze)
JUDr. Jaroslava Novotná (státní zástupkyně na Vrchním státním zastupitelství v Praze)
Mgr. Michal Pokorný (advokát)
JUDr. František Púry (předseda senátu Nejvyššího soudu)
JUDr. Miroslav Růžička (státní zástupce na Nejvyšším státním zastupitelství)
PhDr. Miroslav Scheinost (Institut pro kriminologii a sociální prevenci v Praze)
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. (předseda Nejvyššího soudu a profesor na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a advokát v Praze)
prof. JUDr. Helena Válková (profesorka trestního práva a kriminologie, místopředsedkyně České kriminologické společnosti, v současné době ministryně spravedlnosti)

Časopis byl založen v roce 2001 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Došlé příspěvky jsou projednávány redakční radou časopisu na základě recenzních posudků (vyjma příspěvků informativního charakteru). Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli v elektronické podobě.

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy