+420 733 734 348 beck@beck.cz

Právní rozhledy

Časopisy | 44 stran
 • 5 890 Kč s DPH 5 121,74 Kč bez DPH

Skladem

Související tituly

Související tituly

Více o titulu

Právní rozhledy přinášejí aktuální a prakticky zaměřené články ze všech právních oborů a významná rozhodnutí doplněná komentářem. Časopis byl založen v roce 1993 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Opakovaně získal prestižní ocenění spolku Karlovarské právnické dny za nejlepší právnický časopis v ČR. Vydává Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., ev. č. MK ČR E 6507, ISSN 1210-6410.

Každé číslo čtrnáctideníku Právní rozhledy obsahuje:

 • články a komentáře ke klíčovým právním problémům
 • příspěvky věnované implementaci a aplikaci práva EU v ČR
 • analýzu vybraných právních otázek z aplikační praxe
 • výběr soudních rozhodnutí zásadní povahy s komentářem
 • aktuality z oblasti práva
 • přílohu věnovanou aktuálnímu dění v legislativě

Vedoucí redaktorka: Iva Krausová (iva.krausova@beck.cz)

Příjem inzerce: Jana Beránková (jana.berankova@beck.cz)

Periodicita časopisu: časopis vychází dvakrát měsíčně (v červenci, srpnu a prosinci dvojčíslo)

Předplatné a distribuci časopisů C. H. Beck zajišťuje společnost SEND Předplatné, spol. s r.o., e-mail: beck@send.cz, www.send.cz.

Redakční rada:

 • Michal Bobek (generální advokát Soudního dvora Evropské unie JUDr.)
 • Petr Bohata (advokát)
 • prof. JUDr. Karel Eliáš (profesor Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě a vedoucí vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR v Praze)
 • prof. JUDr. Milana Hrušáková (externí členka Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity)
 • prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl (emeritní profesor na katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity)
 • JUDr. Tomáš Linhart (advokát a rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a u Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra)
 • prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. (předseda Nejvyššího soudu a profesor na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy)
 • doc. JUDr. Ivana Štenglová (docentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na vysoké škole Cevro Institut)
 • prof. JUDr. Helena Válková (profesorka trestního práva a kriminologie, rektorka Vysoké školy podnikání a práva, členka katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, poslankyně)

Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění:

Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy zasílejte vedoucímu redaktorovi v elektronické podobě. Příspěvky jsou publikovány po recenzním posouzení redakční radou. Rubriky Aktualita a Judikatura nejsou recenzovány.

Na vyžádání poskytneme ukázkové číslo zdarma:

Kontaktujte nás na beck@beck.cz nebo +420 273 139 219.

Detaily

 • Objednací číslo: PR
 • Vydání: 1.
 • Typ publikace: Časopisy
 • Počet stran: 44

Ke stažení