Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Právní rozhledy

Bez DPH: 4 600,00 Kč S DPH: 5 290,00 Kč
Počet stran: 44
Typ Publikace: Časopisy
Objednací č.: PR
Dostupnost Skladem
Právní rozhledy přinášejí aktuální a prakticky zaměřené články ze všech právních oborů a významná rozhodnutí doplněná komentářem.

Časopis získal opakovaně prestižní ocenění spolku Karlovarské právnické dny za nejlepší právnický časopis v ČR.

Každé číslo čtrnáctideníku Právní rozhledy obsahuje:

- články a komentáře ke klíčovým právním problémům
- příspěvky věnované implementaci a aplikaci práva EU v ČR
- analýzu vybraných právních otázek z aplikační praxe
- výběr soudních rozhodnutí zásadní povahy s komentářem
- aktuality z oblasti práva
- přílohu věnovanou aktuálnímu dění v legislativě

Vydává Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., ev. č. MK ČR E 6507, ISSN 1210-6410
Vedoucí redaktorka: Iva Krausová
Příjem inzerce: Jana Beránková

Periodicita časopisu: časopis vychází dvakrát měsíčně (v červenci, srpnu a prosinci dvojčíslo).

NA VYŽÁDÁNÍ POSKYTNEME UKÁZKOVÉ ČÍSLO ZDARMA: kontaktujte nás na beck@beck.cz nebo +420 273 139 219.

Předplatné a distribuci časopisů C.H.Beck zajišťuje společnost SEND Předplatné, spol. s r.o., e-mail: beck@send.cz, www.send.cz.

Redakční rada:

Michal Bobek – generální advokát Soudního dvora Evropské unie
JUDr. Petr Bohata – advokát
prof. JUDr. Karel Eliáš – profesor Právnické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě a vedoucí vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR v Praze
prof. JUDr. Dušan Hendrych – emeritní profesor Univerzity Karlovy
prof. JUDr. Milana Hrušáková – externí členka Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl – emeritní profesor na katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity
JUDr. Tomáš Linhart – advokát a rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a u Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. – předseda Nejvyššího soudu a profesor na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy
doc. JUDr. Ivana Štenglová – docentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a na vysoké škole Cevro Institut
prof. JUDr. Helena Válková – profesorka trestního práva a kriminologie, rektorka Vysoké školy podnikání a práva, členka katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, poslankyně

Časopis byl založen v roce 1993 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli v elektronické podobě. Příspěvky jsou publikovány po recenzním posouzení redakční radou. Rubriky Aktualita a Judikatura nejsou recenzovány.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy