Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Právní rozhledy

Bez DPH: 4 165,22 Kč S DPH: 4 790,00 Kč
Počet stran: 40
Typ Publikace: Časopisy
Objednací č.: PR
Dostupnost Skladem
Právní rozhledy přinášejí aktuální a prakticky zaměřené články ze všech právních oborů a významná rozhodnutí doplněná komentářem.

Časopis získal opakovaně – naposledy v roce 2012 – prestižní ocenění spolku Karlovarské právnické dny za nejlepší právnický časopis v ČR.

Časopis přináší v každém čísle příspěvky k nové kodifikaci civilního práva.

Každé číslo čtrnáctideníku Právní rozhledy obsahuje:

- články a komentáře ke klíčovým právním problémům
- příspěvky věnované implementaci a aplikaci práva EU v ČR
- analýzu vybraných právních otázek z aplikační praxe
- výběr soudních rozhodnutí zásadní povahy s komentářem
- aktuality z oblasti práva
- přílohu věnovanou aktuálnímu dění v legislativě

Vydává Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., ev. č. MK ČR E 6507, ISSN 1210-6410
Vedoucí redaktorka: JUDr. Iva Krausová
Příjem inzerce: Mgr. Kateřina Oratorová

Periodicita časopisu: časopis vychází dvakrát měsíčně (v červenci, srpnu a prosinci dvojčíslo).

Předplatné a distribuci časopisů C.H.Beck zajišťuje společnost SEND Předplatné, spol. s r.o., e-mail: beck@send.cz, www.send.cz

Redakční rada:

Michal Bobek – profesor evropského práva na College of Europe a výzkumný pracovník Institutu evropského a srovnávacího práva Právnické fakulty Univerzity v Oxfordu
JUDr. Petr Bohata – advokát
prof. JUDr. Karel Eliáš – prorektor Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky a vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR v Praze
prof. JUDr. Dušan Hendrych – emeritní profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
prof. JUDr. Milana Hrušáková – děkanka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl – profesor na katedře trestního práva Masarykovy univerzity v Brně
JUDr. Tomáš Linhart – advokát
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. – předseda senátu Nejvyššího soudu a profesor na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
doc. JUDr. Ivana Štenglová – docentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
prof. JUDr. Jiří Švestka – profesor na katedře občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
prof. JUDr. Helena Válková – profesorka trestního práva a kriminologie, místopředsedkyně České kriminologické společnosti, v současné době ministryně spravedlnosti

Časopis byl založen v roce 1993 a je zařazen do Seznamu odborných recenzovaných časopisů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

Podmínky přijetí rukopisů k uveřejnění: Přijímáme výhradně původní, v jiném periodiku nepublikované příspěvky. Rukopisy je třeba zasílat nakladateli v elektronické podobě. Příspěvky jsou publikovány po recenzním posouzení redakční radou. Rubriky Aktualita a Judikatura nejsou recenzovány.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu