Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Práva k průmyslovému vlastnictví, 3. vydání

Bez DPH: 809,09 Kč S DPH: 890,00 Kč
Autor:

Horáček, Libor Čada, Hajn

ISBN: 978-80-7400-655-5
Počet stran: 384
Typ Publikace: Učebnice
Objednací č.: AI17
Datum vydání: 22.9.2017
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Předkládaná publikace je dalším, třetím, vydáním učebnice Práva k průmyslovému vlastnictví dává teoretické i praktické odpovědi na problematiku průmyslového vlastnictví poprvé v celé jeho šíři, včetně teoretických otázek soutěžního chování při užívání průmyslových práv, licencí, obchodního tajemství a know-how.
Učebnice zahrnuje teoretický výklad práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti (patenty, užitné a průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků) a k právům na označení (ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení) včetně rozboru uvedené problematiky z pohledu práva Evropské unie (Evropský patent, průmyslový vzor Společenství, ochranná známka Evropské unie) i z pohledu mezinárodních smluv (Evropská patentová úmluva, Mezinárodní dohoda o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek). Obsahuje rovněž problematiku práva Evropské unie a mezinárodních smluv a změn, které nastaly až po prvním vydání této publikace, řeší problematiku obchodního tajemství, licenčních smluv a objasnění vztahu soutěžního práva a práv průmyslového vlastnictví. Výklad je doplněn podstatnou částí dostupné judikatury jak Úřadu průmyslového vlastnictví, tak soudů, a to včetně Soudního dvora Evropské unie.
Publikace zpracovaná špičkovými odborníky v oblasti průmyslového vlastnictví a práva soutěžního je určena především studentům, kteří se s průmyslovými právy setkávají při svém studiu. Lze ji doporučit i profesionálům z řad soudců, advokátů a patentových zástupců, zajímavá může být i pro veřejnost, která se problematikou průmyslového vlastnictví zabývá při vlastní podnikatelské činnosti.

Klíčová slova

Ochranná známka, Spotřebitel, Internetové adresy (domény), Průmyslové vzory
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy