+420 733 734 348  beck@beck.cz

Patentové litigace s mezinárodním prvkem

Monografie | 168 stran | vydáno 12. 04. 2022
Autor
Více Méně
  • 390 Kč

Skladem

Vývoj techniky s sebou nese rovněž problémy spojené s ochranou tohoto vývoje. Má-li ten, kdo daný předmět vyvíjí, s vývojem nějaké náklady, nebylo by férové, pokud by na výsledku mohli participovat všichni ostatní, aniž by z výsledku své činnosti měl vynálezce nějakou odměnu. V dnešní době uvedená situace přechází do tak zvaných... Více

Související tituly

Více o titulu

Vývoj techniky s sebou nese rovněž problémy spojené s ochranou tohoto vývoje. Má-li ten, kdo daný předmět vyvíjí, s vývojem nějaké náklady, nebylo by férové, pokud by na výsledku mohli participovat všichni ostatní, aniž by z výsledku své činnosti měl vynálezce nějakou odměnu. V dnešní době uvedená situace přechází do tak zvaných patentových válek, jež jsou vedeny napříč zeměmi a právními systémy. Patentové války představují náročné patentové litigace, kdy je nutná (pro patentové strategie alespoň základní) znalost jednotlivých právních systémů a jejich pozitivněprávní úpravy, pokud jde o úpravu patentové ochrany a právní úpravu, na základě které se řídí soudní ochrana patentového práva. S tím souvisí vhodnost mít základní znalosti právní historie a filozofie zemí poskytujících patentovou ochranu. Pro úspěch ve věci je současně příhodné znát alespoň základní směry rozhodování příslušných autorit daných zemí, kdy rozhodování je ovlivňováno právě historií, filozofií a společenským vývojem dané země. S tím vším souvisí též patentové strategie a litigační strategie, jež lze v případném litigačním řízení použít.  

Publikace je vedena snahou předložit čtenáři právní úpravu a soudní rozhodování v oblasti patentového práva a s tím souvisejících patentových sporů (patentových litigací). Předkládá čtenáři alespoň stručný vývoj ve vztahu k patentovému právu ve vybraných zemích, které jsou z pohledu patentového práva důležité. Společenský vývoj determinuje následnou aplikaci práva, což se projevuje v přístupu k právu a následně také v soudních rozhodnutích.

Snahou publikace je předložit účastníku alespoň základní orientační pomůcku, kdy, kde a za jakých okolností může být účastníkem patentového sporu v jednotlivých zemích. Předkládá seznam základní právní úpravy, a to tak, aby se čtenář mohl alespoň v základních obrysech dané problematiky orientovat. Zároveň vede čtenáře k pochopení, „že se klidně může stát“, že se strana sporu z jednoho státu (přes své sídlo v jiné zemi) stane žalovanou v zemi jiné.

V závěru publikace jsou uvedeny grafy struktury soudů vybraných zemí tak, aby čtenář měl jednoznačné vodítko, například kde (tedy u kterého orgánu) se bude případná žaloba v patentové oblasti podávat nebo před kterým orgánem se případný spor povede (v případě, že účastník bude stranou žalovanou).

Detaily

  • Objednací číslo: EPI143
  • ISBN: 978-80-7400-862-7
  • Vydání: 1.
  • Datum vydání: 12. 04. 2022
  • Typ publikace: Monografie
  • Počet stran: 168

Ke stažení