Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Právnické osoby v novém občanském zákoníku. Komentář. § 118 - 418

Bez DPH: 809,09 Kč S DPH: 890,00 Kč
Autor:

Svejkovský, Deverová a kol.

ISBN: 978-80-7400-445-2
Počet stran: 544
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: BK19
Datum vydání: 1.11.2013
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Nový občanský zákoník účinný od roku 2014 právnickým osobám věnuje čtyři oddíly: Obecná ustanovení, Korporace, Fundace a Ústavy. Nahrazuje tak nejen úpravu dosavadního občanského zákoníku, ale též zákona o sdružování občanů, zákona o obecně prospěšných společnostech, zákona o nadacích a nadačních fondech a obchodního zákoníku.
Publikace je nejen prvním komentářem nové úpravy právnických osob na trhu, ale též praktickou pomůckou, kterou vedle právníků ocení též lidé, kterých se problematika některého z typů právnických osob týká.
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy