Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Přestupky v praxi orgánů ochrany životního prostředí. 2. vydání

Běžná cena: 590,00 Kč

Early bird: Bez DPH: 455,91 Kč S DPH: 501,50 Kč

Autor:

Jitka Jelínková, Svatava Havelková

ISBN: 978-80-7400-839-9
Počet stran: 264
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP177
Datum vydání: 23.6.2021
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Stále ještě relativně nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a dlouholeté zkušenosti s úskalími správního trestání na úseku životního prostředí – to jsou zdroje, z nichž vychází druhé vydání této publikace.
Jako praktická příručka srozumitelně vysvětluje obsah přestupkového zákona a jeho novel, a ukazuje, jak se jednotlivé instituty uplatní, případně neuplatní v oblasti práva životního prostředí. Uvádí řadu příkladů vycházejících z praxe orgánů životního prostředí a bohaté judikatury.
Najdete zde odpovědi na základní otázky vážící se k příkazu a příkazu na místě, příkazovému bloku, napomenutí, upuštění od uložení správního trestu, právům poškozeného, odložení věci, ústnímu jednání atd. Rozebírány jsou i složité a přitom poměrně frekventované otázky spojené s určováním pachatele („zadavatel – zhotovitel“, přičitatelnost jednání právnické a podnikající fyzické osobě, spolupachatelství), souběhy přestupků a totožnost skutku, odůvodňování výše pokut včetně námitky likvidačního charakteru pokuty, postupy před zahájením řízení či porovnání „staré“ a „nové“ právní úpravy z hlediska příznivosti pro pachatele.        
Kniha bude užitečnou pomůckou pro všechny správní orgány, které rozhodují o přestupcích na úseku životního prostředí, ale např. i na úseku ochrany zvířat proti týrání, myslivosti a rybářství, či o přestupcích podle zákona o některých přestupcích nebo zákona o obcích. Poslouží i samotným nositelům povinností v ochraně životního prostředí nebo osobám, jimž může být přestupkem způsobena majetková škoda.

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy