Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Komentář

Bez DPH: 718,18 Kč S DPH: 790,00 Kč
Autor:

Bahýĺová, Kocourek, Vomáčka

ISBN: 978-80-7400-589-3
Počet stran: 312
Typ Publikace: Komentáře
Objednací č.: BK5
Datum vydání: 18.11.2015
Vazba: Vázaná
Dostupnost Skladem


Posuzování vlivů na životní prostředí je specifickým právním postupem, jehož cílem je mj. získat odborný podklad pro vydání rozhodnutí ve vztahu k činnostem, jež mohou mít dopady na životní prostředí a veřejné zdraví v daném území. Komentář zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nabízí podrobný výklad platné právní úpravy, s důrazem na zohlednění recentní judikatury (zejména správních soudů a soudního dvora EU). Předkládá se tak publikace, která si klade za cíl být přínosnou pomůckou nejen pro čtenáře z řad odborné právnické veřejnosti (advokáti, soudci, pracovníci správních úřadů, akademici), ale též pro ty, jichž se práva a povinnosti vyplývající z právní úpravy posuzování vlivů na životní prostředí bezprostředně týkají (investoři, veřejnost, dotčená veřejnost).

Klíčová slova

životní prostředí, veřejné zdraví, dotčená veřejnost, coherence stamp, scoping
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy