Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Prolomení majetkové samostatnosti kapitálových společností

Bez DPH: 354,55 Kč S DPH: 390,00 Kč
Autor:

Jan Lokajíček

ISBN: 978-80-7400-603-6
Počet stran: 176
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: EPI89
Datum vydání: 4.2.2016
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Publikace představuje doktrínu angloamerického původu nazývanou nejčastěji jako „piercing the corporate veil“. Ta za určitých okolností umožňuje prolomit majetkovou samostatnost kapitálové společnosti a odpovědnost za její závazky přenést přímo na společníka. Snaží se tím čelit nespravedlivým nebo absurdním důsledkům, ke kterým by jinak dogmatické setrvávání na majetkové samostatnosti mohlo v některých případech vést.
Publikace nejprve vymezuje, co přesně se doktrínou piercing the corporate veil rozumí, aby ji následně mohla detailně analyzovat. Činí tak jednak z obecného hlediska a jednak z hlediska praktického užití doktríny ve vybraných vyspělých právních řádech. Na takových základech potom publikace podrobně rozebírá případnou možnost uplatnění zkoumané doktríny v českém právu.
Svým zaměřením je publikace určena především právním profesionálům, kteří se zabývají problematikou korporátního práva. Podnětnou může nicméně být i pro studenty právních oborů.

Klíčová slova

kapitálová společnost, odpovědnost za závazky
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy