+420 733 734 348  beck@beck.cz

Reklamní právo

Příručky | 200 stran | vydáno 30. 01. 2018
Více Méně
  • 390 Kč

Skladem

Reklama na člověka působí denně z různých stran a uniknout jí znamená uniknout z civilizace. Tak, jako je pestrá paleta forem reklamy a nabízených produktů a služeb, je pestré i reklamní právo. Jde o směs norem veřejného i soukromého práva, která má své ústavněprávní základy spočívající především ve svobodě projevu a svobodě podnikání... Více

Související tituly

Více o titulu

Reklama na člověka působí denně z různých stran a uniknout jí znamená uniknout z civilizace. Tak, jako je pestrá paleta forem reklamy a nabízených produktů a služeb, je pestré i reklamní právo. Jde o směs norem veřejného i soukromého práva, která má své ústavněprávní základy spočívající především ve svobodě projevu a svobodě podnikání a která má také řadu východisek plynoucích z práva Evropské unie.
Veřejnoprávní regulace přináší mnoho pravidel pro to, jak má reklama vypadat a jak vypadat nesmí, a to nejen v závislosti na propagovaném výrobku či službě, ale též v samotném způsobu šíření reklamy. Zvláštní ochrana je poskytována spotřebitelům či osobám mladším 18 let. Soukromoprávní hlediska reklamního práva plynou z práva nekalé soutěže, ochrany osobnosti či oblasti autorskoprávní. Mimo právních norem je třeba zohlednit též normy etické.Předkládaná publikace přináší komplexní pohled na reklamní právo. Popis a výklad právní úpravy doplňuje rozsáhlý rozbor judikatury a mnoho příkladů z reklamní praxe.

Z recenzního posudku Mgr. Jana Brože, doktoranda na katedře správní vědy a správního práva PF MU v Brně, uveřejněném v Bulletinu advokacie č. 10/2018:

Kniha sama upoutá čtenáře již způsobem svého zpracování, jelikož je srozumitelná, velmi čtivá, přehledná a doplněná názornými a trefnými grafickými příklady.

Autorský kolektiv (…) si klade za cíl (…) uvést na trh publikaci, jež by byla praktickou odbornou příručkou usnadňující orientaci v nepřehledném světě reklamního práva. Hlavní rys publikace, jímž je nepochybně komplexnost pohledu na rozmanité právní aspekty reklamy, je po mém soudu nejvýznamnějším přínosem této publikace a tento cíl autorů reflektuje i její samotný obsah.

Pozitivně pak vnímám i to, že autoři (…) reflektují moderní technologie, nevyhýbají se některým otázkám, jež přináší technický vývoj nebo změny marketingových a reklamních strategií. Řada těchto otázek již sice judikaturou řešena byla, na druhou stranu reklamní právo nadále nabízí celou plejádu otázek, kteréžto dosud soudy rozhodovány vůbec nebyly.

Detaily

  • Objednací číslo: PP127
  • ISBN: 978-80-7400-686-9
  • Vydání: 1.
  • Datum vydání: 30. 01. 2018
  • Typ publikace: Příručky
  • Počet stran: 200

Ke stažení