Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Reklamní právo

Bez DPH: 354,55 Kč S DPH: 390,00 Kč
Autor:

Rigel, Moravec, Ondrejová

ISBN: 978-80-7400-686-9
Počet stran: 200
Typ Publikace: Příručky
Objednací č.: PP127
Datum vydání: 30.1.2018
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem


Reklama na člověka působí denně z různých stran a uniknout jí znamená uniknout z civilizace. Tak, jako je pestrá paleta forem reklamy a nabízených produktů a služeb, je pestré i reklamní právo. Jde o směs norem veřejného i soukromého práva, která má své ústavněprávní základy spočívající především ve svobodě projevu a svobodě podnikání a která má také řadu východisek plynoucích z práva Evropské unie.
Veřejnoprávní regulace přináší mnoho pravidel pro to, jak má reklama vypadat a jak vypadat nesmí, a to nejen v závislosti na propagovaném výrobku či službě, ale též v samotném způsobu šíření reklamy. Zvláštní ochrana je poskytována spotřebitelům či osobám mladším 18 let. Soukromoprávní hlediska reklamního práva plynou z práva nekalé soutěže, ochrany osobnosti či oblasti autorskoprávní. Mimo právních norem je třeba zohlednit též normy etické.Předkládaná publikace přináší komplexní pohled na reklamní právo. Popis a výklad právní úpravy doplňuje rozsáhlý rozbor judikatury a mnoho příkladů z reklamní praxe.

Klíčová slova

reklama, média, nekalá soutěž, spotřebitel
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy