Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

in stock
C.H. Beck in stock

Více pohledů

Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v ČR. Teorie a praxe

Bez DPH: 718,18 Kč S DPH: 790,00 Kč
Autor:

Lucie Mikulíková

ISBN: 978-80-7400-791-0
Počet stran: 512
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI123
Datum vydání: 27.7.2020
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Skladem

Monografie je prvním a zcela unikátním počinem na poli soutěžního práva na českém trhu. Svým pojetím, komplexností a množstvím praktických příkladů je zároveň analytickým komentářem i výkladovou učebnicí k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže, směrnice č. 2014/104 a článků 101 a 102 SFEU. Do hloubky pojednává o náhradě škody, bezdůvodném obohacení, neplatnosti jednání, přiměřeném zadostiučinění, odstraňovacích a zdržovacích nárocích, včetně specifik spojených s dokazováním v soutěžních sporech.


V publikaci lze nalézt odpovědi na otázky, které si v každodenní praxi kladou nejen soudci, advokáti, firemní právníci a soutěžní ekonomové, ale i porušitelé soutěžního práva nebo poškození. Řešení jsou podložena relevantní judikaturou vnitrostátních a unijních soudů, rozhodnutími Evropské komise a národního soutěžního regulátora; přílohu tvoří přehledová tabulka dosavadní rozhodovací činnosti českých civilních soudů.Monografie bude účinným pomocníkem pro všechny soutěžní právníky a ekonomy, kteří se podílejí na soukromoprávních sporech plynoucích z kartelových dohod a zneužití dominantního postavení soutěžiteli. Záměrem je celkové zvýšení povědomí odborné i laické veřejnosti o soukromoprávním vymáhání soutěžního práva v České republice a o možnostech, které právní řád poskytuje osobám dotčeným na jejich právech.


Z recenzního posudku Jiřího Kindla a Tomáše Pavelky uveřejněném v Právních rozhledech č. 2/2021:


„Kniha směřuje k naplnění své na přebalu deklarované ambice být kromě „výkladové učebnice“ i pomocníkem „v každodenní praxi.


Svá teoretická expozé, praktické příklady a jejich analýzy a modelování možných výkladových variant autorka elegantně vměstnává do 436 stran čistého textu. (…) publikace nezklame čtenáře, kterého text na přebalu navnadil na knihu na poli soutěžního práva zcela unikátní svým pojetím i komplexností. Souhrnně lze publikaci hodnotit jako velmi zdařilé dílo komplexně pojednávající o problematice, kterou má v názvu, a to způsobem, který je přínosný jak pro akademiky, tak i praktiky působící v dané oblasti.


Celou recenzi si můžete přečíst na našem BLOGU.

Klíčová slova

soutěžní právo, soukromé vymáhání, soutěžní škoda, dokazování, promlčení, bezdůvodné obohacení, neplatnost, zadostiučinění, předběžné opatření, zdržovací nároky
Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy