+420 733 734 348  beck@beck.cz

Soukromoprávní vymáhání soutěžního práva v ČR. Teorie a praxe

Monografie | 512 stran | vydáno 21. 07. 2020
Více Méně
  • 790 Kč

Skladem

Monografie je prvním a zcela unikátním počinem na poli soutěžního práva na českém trhu. Svým pojetím, komplexností a množstvím praktických příkladů je zároveň analytickým komentářem i výkladovou učebnicí k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže, směrnice č. 2014/104 a článků 101 a 102 SFEU. Do hloubky pojednává o náhradě... Více

Související tituly

Více o titulu

Monografie je prvním a zcela unikátním počinem na poli soutěžního práva na českém trhu. Svým pojetím, komplexností a množstvím praktických příkladů je zároveň analytickým komentářem i výkladovou učebnicí k zákonu o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže, směrnice č. 2014/104 a článků 101 a 102 SFEU. Do hloubky pojednává o náhradě škody, bezdůvodném obohacení, neplatnosti jednání, přiměřeném zadostiučinění, odstraňovacích a zdržovacích nárocích, včetně specifik spojených s dokazováním v soutěžních sporech.

V publikaci lze nalézt odpovědi na otázky, které si v každodenní praxi kladou nejen soudci, advokáti, firemní právníci a soutěžní ekonomové, ale i porušitelé soutěžního práva nebo poškození. Řešení jsou podložena relevantní judikaturou vnitrostátních a unijních soudů, rozhodnutími Evropské komise a národního soutěžního regulátora; přílohu tvoří přehledová tabulka dosavadní rozhodovací činnosti českých civilních soudů.Monografie bude účinným pomocníkem pro všechny soutěžní právníky a ekonomy, kteří se podílejí na soukromoprávních sporech plynoucích z kartelových dohod a zneužití dominantního postavení soutěžiteli. Záměrem je celkové zvýšení povědomí odborné i laické veřejnosti o soukromoprávním vymáhání soutěžního práva v České republice a o možnostech, které právní řád poskytuje osobám dotčeným na jejich právech.

Z recenzního posudku Jiřího Kindla a Tomáše Pavelky uveřejněném v Právních rozhledech č. 2/2021:

„Kniha směřuje k naplnění své na přebalu deklarované ambice být kromě „výkladové učebnice“ i pomocníkem „v každodenní praxi.

Svá teoretická expozé, praktické příklady a jejich analýzy a modelování možných výkladových variant autorka elegantně vměstnává do 436 stran čistého textu. (…) publikace nezklame čtenáře, kterého text na přebalu navnadil na knihu na poli soutěžního práva zcela unikátní svým pojetím i komplexností. Souhrnně lze publikaci hodnotit jako velmi zdařilé dílo komplexně pojednávající o problematice, kterou má v názvu, a to způsobem, který je přínosný jak pro akademiky, tak i praktiky působící v dané oblasti.

Celou recenzi si můžete přečíst na našem BLOGU.

Detaily

  • Objednací číslo: EPI123
  • ISBN: 978-80-7400-791-0
  • Vydání: 1.
  • Datum vydání: 21. 07. 2020
  • Typ publikace: Monografie
  • Počet stran: 512

Ke stažení