+420 733 734 348  beck@beck.cz

Zákon o kontrole. Komentář

Komentáře | 368 stran | vydáno 06. 09. 2021
Více Méně
  • 990 Kč

Skladem

Vydáním této knihy jsme společně s tiskárnou FINIDR zasadili jeden nový strom.

Druhé vydání komentáře zákona o kontrole, zákon č. 255/2012 Sb., zahrnuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona a reaguje na změny právní úpravy, které nastaly po účinnosti zákona, tedy po 1. lednu 2014. V něm jsou zohledněny nejenom změny zákona provedené zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s... Více

Související tituly

Více o titulu

Druhé vydání komentáře zákona o kontrole, zákon č. 255/2012 Sb., zahrnuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona a reaguje na změny právní úpravy, které nastaly po účinnosti zákona, tedy po 1. lednu 2014. V něm jsou zohledněny nejenom změny zákona provedené zákonem č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, ale též četné změny v souvisejících předpisech, na které autoři v komentáři odkazují. Ačkoli předchozí vydání tohoto díla vysvětlilo řadu sporných ustanovení a institutů komentovaného zákona, stalo se tak v době absence soudní judikatury dotýkající se tohoto zákona, kdy nebylo možné předem odhadnout některé praktické problémy. Druhé vydání komentáře zpracované k 1. červenci 2021 reaguje nově na dostupnou judikaturu správních soudů a ustálení odborného pohledu i aplikační praxe na některá sporná ustanovení zákona. Zohledněny jsou i metodické materiály MV ČR. Podrobně zpracovaným komentářem autoři přispívají k pochopení jednotlivých ustanovení zákona a jejich správné aplikaci v praxi.

Detaily

  • Objednací číslo: BK82
  • ISBN: 978-80-7400-840-5
  • Datum vydání: 06. 09. 2021
  • Typ publikace: Komentáře
  • Počet stran: 368