Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

preorder
C.H. Beck preorder

Více pohledů

Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

Běžná cena: 290,00 Kč

Early bird: Bez DPH: 216,36 Kč S DPH: 238,00 Kč

Autor:

Jan Surý

ISBN: 978-80-7400-824-5
Počet stran: 128
Typ Publikace: Monografie
Objednací č.: EPI132
Datum vydání: 4.3.2021
Vazba: Brožovaná
Dostupnost Připravujeme

POUZE NA WWW.BECK.CZ MŮŽETE NAKOUPIT TITULY V PŘEDPRODEJI A ČERSTVÉ NOVINKY S 18% SLEVOU!

Akce se vztahuje na předprodej a platí dalších 7 dní od termínu vydání titulu. Slevy nelze sčítat.


Právní úprava zadávání veřejných zakázek patří k těm komplikovanějším právním oblastem, není proto divu, že také regulace změn závazků ze smluv na veřejné zakázky mnohdy způsobuje aplikační problémy. Ačkoliv jde o nesmírně užitečný institut jak pro zadavatele, tak pro dodavatele, náhled na jeho aplikaci v praxi není jasný a jednotný a rozhodovací praxe, která by takové situaci mohla napomoci, je pohříchu skromná. Smyslem této publikace je představit ucelené, prakticky pojaté výkladové stanovisko na změny závazků, na základě něhož budou zadavatelé a dodavatelé schopni lépe posoudit, zda se v daném případě jedná o (ne)podstatnou změnu daného závazku, a proč tomu tak je. Autor své názory opírá o judikaturu vztahující se k jiným, leč podobným zákonným institutům, vychází rovněž z evropského směrnicového základu, zahraničních právních úprav, jakož i ze základních principů, které regulací zadávání veřejných zakázek prolínají. Autor své závěry rovněž uchopitelněji prezentuje na ilustrativních příkladech. Tato publikace je určena všem (a takovým způsobem je i psána), kteří se v praxi setkávají se zadáváním veřejných zakázek a s jejich případnými změnami – tedy zadavatelům, dodavatelům, advokátům, administrátorům veřejných zakázek, dozorčím orgánům a v neposlední řadě i správním soudům.

Zde nám můžete položit jakoukoli otázku ohledně právě zobrazeného produktu


  • Otázka nesmí obsahovat odkazy