Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

5.10.2019

Recenze: Smlouva o dílo

Bulletin advokacie č. 7-8/2019 uveřejnil recenzi beckovské publikace SMLOUVA O DÍLO. Odborného zhodnocení knihy doc. JUDr. Ivany Štenglové se chopila Mgr. Tereza Mališová, interní doktorandka na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP...

9.9.2019

Rozhovor s autory 2. vydání komentáře k autorskému zákonu

Nakladatelství C. H. Beck vám přináší rozhovor s autory nového vydání komentáře k autorskému zákonu, s prof. JUDr. Ivo Telcem, CSc., profesorem občanského...

21.1.2019

Recenze: Autorské právo v architektuře

Dvanácté číslo BULLETINU ADVOKACIE roku 2018 uveřejnilo recenzi k publikaci AUTORSKÉ PRÁVO K ARCHITEKTUŘE. Téma, dosud v tuzemské právní literatuře neuchopené, zpracovala JUDr. et Mgr. Pavla Sýkorová. Pod recenzi se podepsal JUDr. Petr Prchal, Ph.D.,...

4.10.2018

Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám

U příležitosti 65. narozenin profesora Pavla Šámala, předsedy NS ČR a předního odborníka v oboru trestního práva, vydalo Nakladatelství C. H. Beck sborník...

17.4.2018

Rozhovor se spoluautorem komentáře k insolvenčnímu zákonu

Nakladatelství C. H. Beck v březnu tohoto roku vydalo již třetí, doplněné a aktualizované vydání komentáře k insolvenčnímu...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18