Odborné informace C. H. Beck
kvalitní - kompetentní - kompletní

26.6.2017

Recenze: Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom

Páté číslo BULLETINU ADVOKACIE roku 2017, v rubrice Z odborné literatury, vyzdvihlo výjimečnost publikace NAJDÔLEŽITEJŠIE ROZSUDKY V MEDINÁRODNOM PRÁVE...

20.6.2017

Ocenění pro nejlepší publikaci Právnické fakulty Univerzity Komenského získává? Civilný sporový poriadok!

Veľký komentár k Civilnému sporovému poriadku od kolektivu renomovaných odborníků vedených prof. JUDr. Markem Števčekem, Ph.D., vydaný Nakladateľstvom C. H. Beck, se...

15.6.2017

Autorská cena za nejhodnotnější právnickou publikaci pro Civilný sporový poriadok!

Ve dnech 8. 6. až 10. 6. 2017 se uskutečnil XXV. ročník konference Karlovarské právnické dny, v rámci které se tradičně udělovaly prestižní ceny...

17.5.2017

Rozhovor: Problémové instituty řízení před správními soudy

JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D., je v současnosti předsedou senátu Krajského soudu v Praze a odborným asistentem katedry správního práva Fakulty...

21.4.2017

Recenze: Z právníkova zápisníku aneb Já neříkám tak ani tak

Nedávný počin profesora Petra Hajna – soubor fejetonů a glos pojmenovaný Z PRÁVNÍKOVA ZÁPISNÍKU ANEB JÁ NEŘÍKÁM TAK ANI TAK – si vzal...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15